Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

VZN PSK č. 72/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 72/2019

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 72/2019,  o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 72/2019 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 17.júna 2019 na svojom 14. zasadnutí uznesením č. 228/2019.

 • Schválené: 17. 6. 2019 (Uznesenie č. 228/2019)
 • Vyvesené: 17. 6. 2019 
 • Platné: 17.6.2019 (dňom vyvesenia na úradnej tabuli PSK)
 • Účinné: 1. 7. 2019 

Elektronická služba - Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení 

 

 

 

 •  
Publikované: 17.06.2019 / Aktualizované: 18.11.2020 HoreTlačiť