Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Memorandum s evanjelickou cirkvou

PSK a Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania podpísali Memorandum o spolupráci

Samospráva

V historických priestoroch Inovačného partnerského centra na Hlavnej ulici v Prešove podpísal 28. mája Prešovský samosprávny kraj (PSK) Memorandum o spolupráci s Východným dištriktom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV).

Memorandum podpísal biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol, dozorca Východného dištriktu ECAV Ľubomír Pankuch a za vedenie úradu Prešovského samosprávneho kraja župan Milan Majerský.

Predseda PSK Milan Majerský sa hneď v úvode vyjadril, že spolupráca s cirkvou v akejkoľvek oblasti je aj jeho prioritou a pristúpenie k takejto dohode ho preto veľmi teší. Podpísanie dokumentu vyzdvihol tiež biskup Slavomír Sabol, ktorý je presvedčený, že vzájomná pomoc môže mať pozitívny dopad pre ľudí žijúcich v tomto regióne. Zdôraznil poslanie každého subjektu, tak Prešovského samosprávneho kraja, ako aj cirkví, ktoré pracujú pre ľudí a s ľuďmi, čím sa ich aktivity často prelínajú. „Nejde o subjekt, ale o človeka, a práve v prospech človeka by sme mali konať,“ uviedol biskup S. Sabol vo svojom príhovore.

Samotný text rámcovej dohody niektoré z týchto prienikov konkrétne menuje. V preambule sa odvoláva na úspešnú spoluprácu Prešovského samosprávneho kraja, Východného dištriktu ECAV a iných partnerov pri realizácii projektov pri príležitosti 500. výročia reformácie (1517 – 2017) v roku 2017.

Slávnostne podpísaný dokument o spolupráci s Východným dištriktom ECAV na Slovensku je ďalším z memoránd podpísaných medzi PSK a cirkvami a má napomôcť rozvoju, prehlbovaniu a ochrane duchovného, kultúrneho i národného dedičstva, ako aj sociálnej a diakonickej službe. A tiež podpore školstva a mládeže, podpore cestovného ruchu, prezentácii duchovných hodnôt a šíreniu dobrého mena všetkých zúčastnených strán.

***

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 08.01.2019 / Aktualizované: 03.06.2019 HoreTlačiť