Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Európska komisia a Svetová banka plánujú v kraji investície za 60 miliónov eur

Iniciatíva dobiehajúcich regiónov sa rozšíri o nové témy

Tlačová správa

Aktivity Európskej komisie a Svetovej banky v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov (Catching – up Regions) v Prešovskom samosprávnom kraji naberajú na intenzite. Na stretnutí Riadiaceho výboru tento týždeň medzinárodní experti so zástupcami PSK rokovali o prípravách konkrétnych projektov, ktoré odporúčajú na financovanie  z eurofondov v rámci vybraných oblastí rozvoja kraja.  Hovorilo sa aj o nových témach na ďalšie obdobie.

Po analytickej časti a tvorbe akčného plánu sa odborný tím zameral na plán investícií v kraji za takmer 60 miliónov eur. „Za posledných 12 mesiacov sa nám podarilo vypracovať stratégie v štyroch vybraných komponentoch.  V oblasti energetickej efektívnosti sme urobili inventarizáciu verejných budov, ktoré nespĺňajú nároky na šetrenie s energiami a vážne zaťažujú životné prostredie. Pokročili sme aj v cestovnom ruchu , kde sme sa zamerali na turisticky síce atraktívne, ale nedocenené územie Polonín. Pracujeme na vybudovaní vodovodnej a kanalizačnej siete pre viaceré obce regiónu, rovnako aj na  príprave projektov opravy ciest v okrese Snina,“  zhodnotil pokrok v kľúčových témach iniciatívy Catching – up Regions zástupca Európskej komisie Andreas von Busch.

Ako doplnil, možnosti financovania sa hľadajú aj pre vybudovanie regionálneho geoportálu a spracovania otvorených dát, rovnako aj pre oblasť stredného školstva, ktoré by malo byť lepšie pripravené na duálne vzdelávanie a prepojenie s trhom práce. „Máme za sebou analýzu škôl a študijných programov. Vyselektovali sme päť stredných odborných škôl, pre ktoré pripravujeme investičné balíky v celkovom objeme približne 16 miliónov eur, ktoré by mali smerovať do materiálneho či priestorového vybavenia, vytvorenia podnikateľského inkubátora, do tréningov učiteľov i vzdelávania žiakov. Chceme vytvoriť modelové školy, ktoré by mohli byť vzorom pre ostatné vzdelávacie inštitúcie,“ uviedol Busch. Medzi skupinou vybraných stredných škôl v kraji  sú SOŠ elektrotechnická v Poprade-Matejovce, SOŠ polytechnická A. Warhola v Medzilaborciach, SOŠ Jarmočná v Starej Ľubovni, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej v Prešove a SOŠ agropotravinárska a technická v Kežmarku.

Na stretnutí Riadiaceho výboru na pôde PSK sa diskutovalo aj o možných nových oblastiach spolupráce Európskej komisie a Svetovej banky na ďalší rok. Medzi navrhovanými témami je aj zlepšenie inovačného prostredia či riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít v kraji. V tejto súvislosti medzinárodní experti navštívili niekoľko rómskych osád v okrese Snina a zaujímali sa o skúsenosti s komunitnou prácou a sociálnou inklúziou tejto skupiny obyvateľstva na pôde krajského mesta Prešov.

„Zatiaľ nemáme konkrétne výstupy, no styčných tém, ktoré by pomohli zdynamizovať región, je určite viac. V tejto fáze je podstatné, že ideme pripravovať projekty a po dobudovaní implementačných kapacít príde na rad aj  realizácia zámerov. Oceňujem, že rokovania sú rozbehnuté aj na národnej úrovni, čo je veľmi dôležité pre  čo najefektívnejšie využitie fondov Európskej únie,“ dodal na margo iniciatívy predseda PSK Milan Majerský.

Na území Slovenska je Prešovský samosprávny kraj  pilotným regiónom, ktorému je  poskytnutá technická pomoc zo strany Európskej komisie a Svetovej banky. Participujúcou stranou je na národnej úrovni Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorého úlohou je pomoc pri zacielení výziev a zabezpečení finančných zdrojov na implementáciu vybraných projektov.

Iniciatíva dobiehajúcich regiónov mala pôvodne v Prešovskom samosprávnom kraji končiť v júni 2019, pre dobrú spoluprácu bude pokračovať minimálne ďalší rok.

***

V Prešove dňa 29. marca 2019

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 25.01.2019 / Aktualizované: 21.06.2019 HoreTlačiť