Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Finálové kolo súťaží na prešovskej elektropriemyslovke

Aktivity a formy pre žiakov - záujemcov na SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Školstvo

SPŠE Prešov podporuje záujem žiakov základných škôl o štúdium na SPŠE viacerými aktivitami a formami.

V utorok 26. 2. 2019  sa v priestoroch  prešovskej elektropriemyslovky uskutočnilo finálové kolo súťaží, ktoré škola organizuje pre žiakov základných škôl. Finálovému kolu predchádzali základné domáce kolá, v ktorých prihlásené súťažné družstvá riešili podľa zverejnených pravidiel zadané úlohy online.

Do súťaže v anglickom jazyku ELEsparks sa prihlásilo 27 družstiev. Finálového kola sa zúčastnilo 8 najúspešnejších trojčlenných družstiev, ktoré prišli ukázať svoju jazykovú zdatnosť, porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a tí najšikovnejší aj získať uznanie za svoj výkon. Na stupni víťazov stálo najvyššie družstvo BJK 2 zo ZŠ Bajkalská, Prešov, nasledované tímom Snowdrops zo ZŠ Májové námestie, Prešov. Na treťom mieste skončil Team Tempest z Cirkevnej základnej školy v Sabinove. Oceneným hodnotné ceny venovala Nadácia SPŠE, vydavateľstvo MacMillan a Oxford University Press.

V 5. ročníku matematickej súťaže ELEKTROmatik riešilo dve domáce kolá 21 štvorčlenných  tímov žiakov základných škôl a päť najúspešnejších  z nich  PROMAT, BJKL2, LIKOPAŠI, ANSAJUHA a The Unbreakable Team postúpilo do finále. Počas 60 minút trvania súťaže v 3 kolách súťažiaci riešili úlohy podobné domácim kolám. Po celý čas trvania súťaže prevládala príjemná, súťaživá atmosféra a pracovné, no zároveň tvorivé napätie. Víťazom sa stal tím deviatakov ANSAJUHA zo ZŠ Široké. Na 2. mieste sa umiestnil tím BJKL2 zo ZŠ Bajkalská v Prešove a trojicu najlepších doplnil The Unbreakable Team zo ZŠ Šmeralova, Prešov. Najlepšie tímy boli ocenené beletriou pre mládež a diplomom. Všetky ceny do súťaže venovala Nadácia SPŠE Prešov.

Z 13-tich prihlásených družstiev do súťaže Elektronika hrou postúpilo po troch domácich kolách do finále 9 družstiev a to zo ZŠ Májové námestie a ZŠ Sibírska v Prešove a zo ZŠ Ľubotice. Súťaž spočívala v simulácii a následnej realizácii jednoduchých elektrických obvodov z rezistorov a LED. Súťaži dominovali žiaci zo ZŠ Májové námestie, Prešov, ktorí obsadili prvé tri miesta a získali hodnotné ceny, ktoré do súťaže venovala Nadácia SPŠE Prešov.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme sa na ďalší ročník súťaže a nové talenty.

***

Mgr. Marek Soták

Fotogaléria

Publikované: 05.03.2019 / Aktualizované: 05.03.2019 HoreTlačiť