Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nadácia PSK pre podporu rodiny

Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny

Banner Nadácia PSK pre podporu rodiny

Podporujeme rodiny

PSK chce pomáhať aj v prípadoch, ktoré štandardne nedokáže pokryť sieťou svojich inštitúcií a zákonných možností štát, samospráva alebo verejnoprávne inštitúcie. Za týmto účelom bola na 10. zasadnutí (10.12.2018) Zastupiteľstvom PSK schválená Nadácia PSK pre podporu rodiny.

Nadácia PSK pre podporu rodiny chce a bude pomáhať jednotlivcom a rodinám, ktoré bojujú s nepriazňou osudu či už v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu a ochorenia detí, alebo v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti prišli o člena – živiteľa  rodiny.

Hlavnými zdrojmi nadácie sú finančné prostriedky z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a finančné príspevky a dary zo súkromných a verejných zdrojov.

Naším cieľom je pomoc jednotlivcom a rodinám

Pomáhame jednotlivcom a rodinám: 

 • v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi,
 • ktorí sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej životnej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí,
 • kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť (vplyvom chronického alebo akútneho ochorenia, či pracovného alebo mimopracovného úrazu), je fyzicky alebo psychicky hendikepovaný.

Bližšie informácie

Darujte

Číslo účtu: IBAN SK62 0900 0000 0051 5295 2003

Ďakujeme!

 

Kontakt

Nadácia PSK pre podporu rodiny sídli na adrese:

Prešovský samosprávny kraj
Nadácia PSK pre podporu rodiny

Námestie mieru č. 2 (budova PSK)
080 01 Prešov 

Kontaktná osoba

Mgr. Viktor Guman

telefón: 051/ 70 81 622
mobil: +421 911 055 411
e-mail: viktor.guman@vucpo.sk 

Publikované: 26.02.2019 / Aktualizované: 21.09.2020 HoreTlačiť