Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Predseda PSK chce riešiť problémy priamo v teréne

V rámci prvého pracovného výjazdu zavítal do okresu Stará Ľubovňa

Predseda Prešovského samosprávneho kraja chce byť bližšie k ľuďom. Každý mesiac by preto mal vycestovať do jedného z trinástich regiónov samosprávy. Jeho prvou zastávkou v tomto roku bol okres Stará Ľubovňa.

Na sever Slovenska vycestoval v stredu 13. februára s cieľom viesť dialóg so starostami obcí a podnikateľmi okresu o ich problémoch, potrebách a pomoci.

„Som rád, že som si mohol vypočuť od starostov obcí v regióne, čo ich trápi. Dialóg je veľmi dôležitý, pretože keď nebudeme vedieť o problémoch, s ktorými sa mnohí boria, nedokážeme im podať ani pomocnú ruku. Myslím si, že dnes sme získali veľa podnetov a nápadov, ako zlepšiť život v regióne, čo sa budeme samozrejme snažiť pretaviť aj do praxe,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

So zástupcami verejnej správy diskutoval najmä o cestách, školstve, sociálnej oblasti, rozvoji cykloturizmu, ale aj o rôznych výzvach, do ktorých sa môžu obce zapojiť a získať tak finančné prostriedky na rozličné projekty.

„Kľúčovou témou pre tento región je dopravná infraštruktúra, čo potvrdila aj samotná diskusia. Vlani sme v okrese zrekonštruovali 7,1 kilometrov ciest, kde sme preinvestovali 815-tisíc eur. Celkovo sme do infraštruktúry v tomto regióne dali viac ako 950-tisíc eur a v zlepšovaní kvality ciest chceme pokračovať. Do rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okrese plánujeme v tomto roku vynaložiť finančné prostriedky vo výške zhruba 1,23 milióna eur,“ zhodnotil Majerský.

Medzi plánovanými investíciami v tomto roku je rekonštrukcia mosta v Litmanovej (240-tisíc eur), rekonštrukcia skládky chemického posypového materiálu v stredisku v Starej Ľubovni (15-tisíc eur), ale aj opravy ciest v Čirči (50-tisíc eur), na úseku Stará Ľubovňa – Jakubany (60-tisíc eur), Plaveč – Andrejovka (30-tisíc eur), Toporec - Haligovce (267-tisíc eur) či v rekonštrukcia cesty v Chmelnici (70-tisíc eur).                         

Jednou z najväčších investičných akcii v okrese je pritom výstavba juhovýchodného obchvatu za 2,3 milióna eur. Mesto poskytlo na realizáciu prostriedky vo výške 1 milión eur, PSK sumu 1,35 milióna eur. Odovzdanie staveniska úspešnému zhotoviteľovi by malo byť pravdepodobne začiatkom apríla. Predpokladaná lehota výstavby je šesť mesiacov.

Ako uviedol predseda kraja, dôležitá je aj podpora kultúry a cestovného ruchu. Už vlani išlo na rekonštrukciu Paláca Lubomirskych na Hrade Ľubovňa v rámci I. etapy vyše 1,1 milióna eur. Tento rok samospráva vyčlenila na II. etapu vyše 690-tisíc eur.

Okrem iného sa predseda dotkol aj témy duálneho vzdelávania a načrtol spoluprácu medzi školami a zamestnávateľmi.

„Aktuálne rokujeme so SOŠ technickou, o ktorú prejavili záujem zamestnávatelia Nestville Parku v Hniezdnom a Panasonicu. Podľa najnovších informácií  by sa do duálneho vzdelávania mala zapojiť aj SOŠ na Jarmočnej ulici, kde sa perspektívnym partnerom ukazuje Salaš u Franka,“ nechal sa počuť Majerský.

V rámci regionálneho výjazdu navštívil župan Gymnázium T. Vansovej, kde diskutoval so študentmi a stretol sa aj s vedením školy. Neobišiel ani Ľubovniansku nemocnicu či zariadenie Domov pre seniorov v Starej Ľubovni, kde tento rok vyčlenila krajská samospráva 300-tisíc eur na zateplenie obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C, vrátane projektovej dokumentácie.

Pracovného výjazdu predsedu PSK sa zúčastnili aj poslanci PSK za Staroľubovniansky okres, primátori a starostovia miest a obcí okresu, zástupcovia verejnej správy, kľúčových spoločností a firiem, riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a všetci významní aktéri rozvoja cestovného ruchu vrátane miestnych akčných skupín.

***

V Prešove 13. februára 2019

Lea Heilová

Oddelenie komunikácie a propagácie

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 25.01.2019 / Aktualizované: 14.02.2019 HoreTlačiť