Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Peter Javorský - životopis

 

 

Meno a priezvisko:

 

Vzdelanie:

 

Mgr. Peter JAVORSKÝ

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied (2009, 2010 - 2013)

 

Vzdelanie

 • 2010 - 2013

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied (titul PhD.)

 • 03/2009 – 11/2009

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied (titul PaedDr.)
 • 1995 – 2000

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta (titul Mgr.)

Profesionálna prax

 • od 12/2018​         

 Prešovský samosprávny kraja,  poverený vedením odboru SO pre IROP (od 1.1.2019), projektový manažér

 • 09/2015 – 11/2018
TIBURON s.r.o., konateľ spoločnosti / externý hodnotiteľ
 • 06/2015 – 08/2015
Euroleader Consulting s.r.o, riaditeľ spoločnosti
 • 06/2012 – 05/2015 
MsÚ Prešov - Mesto Prešov, vedúci oddelenia projektového manažérstva
 • 02/2011- 05/2012
Úrad vlády SR (Odbor prierezových priorít na Sekcii zahraničnej spolupráce na Úrade vlády Slovenskej republiky), hlavný štátny radca ÚV SR 
 • 07/2007 – 01/2011

REPIS (Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská) - Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, riaditeľ odboru

 • 08/2005 – 06/2007
REPIS pre SAŽP Banská Bystrica, miesto výkonu práce Prešov -  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, projektový konzultant
 • 11/2004 – 07/2005

Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, projektový manažér – vedúci oddelenia medzinárodnej spolupráce

 • 05/2002 – 10/2004

Centrum Prešov, programový manažér pre SAŽP

Publikované: 09.10.2014 / Aktualizované: 13.03.2019 HoreTlačiť