Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vyhodnotenie činnosti 2017-2022

Čo sa nám podarilo v kraji zrealizovať od decembra 2017

CESTY 

Doprava, cezhraničná spolupráca

 • Získali sme bezúročnú návratnú finančnú výpomoc od vlády SR vo výške 12 miliónov eur
 • Celkovo sme v roku 2018 zrekonštruovali viac ako 93 km ciest
 • Zrekonštruovali sme viacero mostov
 • Počas celého roka 2018 sme pripravovali projekty v rámci programu INTERREG V-A
 • Začali sme pracovať na príprave modernizácie cestného spojenia medzi PSK a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny v rámci Programu  ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
 • Začali sme pracovať na integrovaní dopravy medzi Prešovským a Košickým samosprávnym krajom
 • Zjednotili sme tarify v prímestskej autobusovej doprave medzi PSK a KSK a zaviedli sme rôzne zľavy pre cestujúcich
 • Od polovice februára 2019 začíname pracovať na založení koordinátora pre PSK a KSK – IDS Východ
 • Od polovice februára 2019 začíname pracovať na zjednotení prepravného poriadku pre PSK a KSK. Hotový by mal byť do pol roka

PRÁCA A RODINA

Sociálne služby, školstvo

PODPORA REGIÓNU

Regionálny rozvoj

Publikované: 01.02.2019 / Aktualizované: 11.07.2019 HoreTlačiť