Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj chce podporiť regióny takmer štyrmi miliónmi eur

Dotácie budú témou februárového zastupiteľstva

Tlačová správa

Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhlásenie „Výzvy pre región“ pre rok 2019. Na tento účel má alokovanú čiastku 3,6 milióna eur.

Výzva pre región pre tento rok bude podľa zamerania rozdelená do troch programov. A to na podporu infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK, dofinancovanie schválených projektov v rámci päť percentného spolufinancovania žiadateľom z Európskeho štrukturálneho a investičného fondu (EŠIF) a podporu výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK.

„Chceme pomôcť regiónom v ich rozvoji a toto je jeden z účinných prostriedkov. Našim cieľom je zatraktívniť život v týchto regiónoch a podať pomocnú ruku tým, ktorí sa aktívne podieľajú na prácach a projektoch vo svojich mestách a obciach. Angažovanosť má zmysel aj v malých obciach, čo chceme žiadateľom ukázať aj prostredníctvom tejto výzvy,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

V prvom programe sa môžu záujemcovia uchádzať o financie v rámci podpory cyklodopravy, obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, taktiež v rámci pútnického turizmu a podpory atraktivít a destinácií v rámci tematických trás v súlade so Stratégiou destinačného marketingu CR PSK. Môže ísť napríklad o modernizáciu alebo vytvorenie parkoviska, vyhliadkového miesta či mobiliiáru. Samospráva na to plánuje vyčleniť 2,3 milióna eur. Pritom najnižšia výška finančnej podpory môže byť 20-tisíc eur, najvyššia 200-tisíc eur, avšak pri minimálnej miere spoluúčasti žiadateľa 50 percent z celkového rozpočtu projektu.

V programe zameranom na dofinancovanie už schválených projektov v rámci programov EŠIF, IROP a Interreg v oblasti infraštruktúry cestovného ruchu a kultúrnych pamiatok v PSK je plánovaná alokácia financií vo výške 300-tisíc eur. Minimálna výška dotácie nie je obmedzená, pričom maximálne môžu uchádzači získať dotáciu do 30-tisíc eur.

Cieľom programu podpory výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK je výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk v kraji a ich vybavenie hnuteľným majetkom. Samospráva chce na tento zámer rozdeliť jeden milión eur. Minimálny objem podpory by pritom predstavoval čiastku 20-tisíc eur, maximálne 200-tisíc eur, a to pri minimálnej miere spoluúčasti žiadateľa, ktorá predstavuje 50 percent z celkového rozpočtu projektu.

Výzva pre región bude témou prvého zasadnutia Zastupiteľstva PSK v novom roku, ktoré je naplánované na 4. februára. Po schválení krajským parlamentom by mala byť výzva spustená 1. marca. Termín na predloženie žiadostí bude v prvom kole do 31. marca, v druhom kole do 30. júna tohto roka.

***

V Prešove dňa 29. januára 2019

Lea Heilová

Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 25.01.2019 / Aktualizované: 01.02.2019 HoreTlačiť