Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Príprava študentov na trh práce

Odborná konferencia

Regionálny rozvoj

Prešovský samosprávny kraj dnes (21.1.) v priestoroch Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove organizuje odbornú konferenciu pod názvom Stredné odborné školstvo – hybná sila rozvoja regiónu.

Jej hlavným cieľom je vytvoriť  aktívnu diskusnú platformu stredných odborných škôl a všetkých zainteresovaných partnerov pre odborné vzdelávanie v Prešovskom samosprávnom kraji.

Konferencie sa zúčastňujú zástupcovia stredných škôl, podnikateľského, verejného sektora i experti Svetovej banky. Závery z prezentovaných informácií, panelovej diskusie, výstupy z práce fokusových skupín k téme zlepšenia kvality v odbornom vzdelávaní budú zdrojom cenných informácií pre formulovanie stratégií a opatrení, ktoré majú pomôcť kontinuálne rozvíjať Prešovský región.

Podobné odborné fórum sa uskutočnilo v októbri minulého roka so zástupcami firiem a zamestnávateľov z regiónu, ktoré sa venovalo analýze situácii v súvislosti s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj s potrebou spolupráce so strednými školami, ktoré by im mali túto kvalifikovanú silu pripravovať.

Stretnutie sa realizuje v rámci iniciatívy Catching-up Regions pre tzv. dobiehajúce regióny, ktorú implementuje Svetová banka, Prešovský samosprávny kraj, Európska komisia v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Odborné vzdelávanie a zosúladenie požiadaviek s trhom práce je jedným zo štyroch komponentov iniciatívy. V rámci Catching-up Regions sa v kraji hľadajú riešenia aj pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov, využívanie geografického informačného systému a zvýšenie výkonnosti v oblasti cestovného ruchu.

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.01.2019 / Aktualizované: 14.05.2019 HoreTlačiť