Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ocenenie pre Andreja Baču zo SPŠE Prešov

21. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Školstvo

Festival vedy a techniky AMAVET býva už každoročne oslavou a prezentáciou najlepších vedátorských projektov z oblasti vedy a techniky. Celoslovenské finále 21. ročníka hostilo v Bratislave takmer 150 talentovaných študentov základných a stredných škôl z celého Slovenska vrátane zahraničných účastníkov. O tom, že konkurencia bola naozaj obrovská, svedčí množstvo prác a účasť pozvaných zahraničných tímov z Mexika, Belgicka, Ruska či Španielska.

Súťažilo sa v jedenástich kategóriách a vo veľkej konkurencii nechýbal ani zástupca z radov študentov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Študent II.C triedy Andrej Tadeáš Bača sa vede a výskumu venuje s veľkým nadšením a to, že sa na tomto podujatí zúčastnil, nie je žiadnou náhodou. Poďme sa teda pozrieť na to, kde a ako sa to všetko začalo.

Prvotná myšlienka venovať sa problematike svetla skrsla v hlavách vyučujúceho odborných predmetov Jána Halušku a študenta Andreja Tadeáša Baču už na minuloročnej súťaži AMAVET v Bratislave. Táto idea pôvodne vznikla z bežného rozhovoru o výskume a pochopení svetla. Od tejto myšlienky bol už iba malý krôčik k rozhodnutiu vytvoriť merací prístroj na meranie blikania svetla nazvaný Flickermeter. Cieľom bolo vytvoriť prístroj, ktorý dokáže zmerať blikanie, tvar a úroveň svetla viac ako 10 000-krát za sekundu.

Študent Andrej vytvoril dve verzie tohto meracieho prístroja, digitálnu s vlastným zobrazovačom a analógovú s externým zobrazením, ktorá dokonale zobrazí tvar blikania. S obidvoma typmi prístrojov sa Andrej najskôr zúčastnil súťaže krajského kola (spoločné pre Prešovský a Košický kraj) AMAVET, ktoré sa konalo na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 18. 10. 2018. Zúčastnilo sa ho viac ako 60 študentov z východného Slovenska.

Prístroj veľmi zaujal odbornú porotu aj divákov. Andrejova snaha bola ocenená vecnou cenou a vstupenkou na spomínané celoslovenské finále, ktoré sa konalo od 7. 11. do 10. 11. 2018 v priestoroch Incheba Expo Arény v Bratislave. Na výstavisku bolo možné vidieť takmer 80 projektov vrátane deviatich zahraničných. Prezentovalo sa formou posterovej prezentácie, ktorá bola doplnená praktickými ukážkami.

Andrej súťažil v kategórii Elektrina a Mechanika a jeho prezentácia si vyslúžila veľký obdiv. Odbornej porote sa jeho prístroj zapáčil natoľko, že Andreja ocenili špeciálnou cenou v technických disciplínach  Grow with Google.

***

Mgr. Lukáš Zgola

Publikované: 04.01.2019 / Aktualizované: 10.01.2019 HoreTlačiť