Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK získal cenu za bezbariérovosť web stránky

Bezbariérový prístup na webe bol ocenený po štvrtýkrát

Tlačová správa

Deviaty ročník súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér bol pre Prešovský samosprávny kraj mimoriadne úspešný. Odniesol si z nej najvyššie ocenenie – Plaketu Slovensko bez bariér.  

Prešovský samosprávny kraj získal v súťaži „Samospráva a Slovensko bez bariér 2016 – 2018“ cenu za inováciu a propagáciu bezbariérovosti na web sídle kraja. Najvyššie ocenenie mu udelila porota v kategórii územná samospráva za systémový a kontinuálny prístup pri riešení problematiky debarierizácie.

Plaketu Slovensko bez bariér si kraj prebral ešte v decembri 2018 na galavečere v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých a Dňa ľudských práv. Župa získala cenu aj pred piatimi rokmi, a to v kategórii Bezbariérový internet. V súťaži Zlatý erb získala ocenenie za najlepší bezbariérový web až dvakrát. A to v roku 2010 a 2017.

Webové sídlo kraja www.vucpo.sk vzniklo v roku 2009, odvtedy prešlo viacerými vylepšeniami. Najintenzívnejšie zmeny nastali v rokoch 2016 – 2018, kedy na webe pribudla nová časť venovaná bezbariérovosti – Prešovský kraj bez bariér. Ide o špeciálnu časť webového sídla, kde sú zverejnené informácie o bezbariérovosti zamerané na územie Prešovského kraja.

Aktuálne sa na webe nachádzajú informácie bezbariérovosti v rámci Úradu PSK a kultúrnych organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V rámci ďalšieho vylepšenia budú tieto informácie rozšírené o oblasť cestovného ruchu,  sociálnych služieb a pod. Od októbra 2018 sú uvedené údaje o bezbariérovosti spracované aj do interaktívnej mapy.

Súčasťou noviniek v oblasti bezbariérovosti na web sídle kraja sú tiež textové prepisy k televíznej relácii Magazín PSK a Týždeň PSK, zároveň sa zlepšila prístupnosť zverejňovaných informácií.

Internetová stránka kraja sa v maximálnej miere snaží dodržiavať legislatívu a štandardy prístupnosti. Neustále sa vyvíja a prispôsobuje novým požiadavkám doby, a to nielen technologickým, ale aj požiadavkám prístupnosti. V tomto roku je plánovaný jej kompletný redizajn.

***

V Prešove dňa 3. januára 2019

Lea Heilová

Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 03.01.2019 / Aktualizované: 03.01.2019 HoreTlačiť