Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK podpísal Protokol o spolupráci s Pardubickým krajom

Plán určuje vzájomné aktivity krajov na budúci rok

Tlačová správa

Predseda PSK Milan Majerský slávnostne podpísal Protokol o spolupráci na obdobie 2018-2019 s hajtmanom Pardubického kraja Martinom Netolickým.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pokračuje v spolupráci a budovaní dobrých vzťahov s Pardubickým krajom (PK). Potvrdzuje to Protokol o spolupráci na obdobie 2018-2019, ktorý v utorok 27.11 podpísal v Inovačnom partnerskom centre (IPC) na Hlavnej ulici v Prešove predseda PSK Milan Majerský a hajtman Pardubického kraja Martin Netolický.

Protokol o spolupráci, ktorý bol hlavným dôvodom stretnutia oboch krajov, určuje plán ich vzájomných činností na budúci rok. Ide o tzv. plán aktivít Koordinačnej rady pre spoluprácu PSK a PK.

Kraje sa dohodli na spolupráci na úrovni samosprávy, t. j. pracovné stretnutia, semináre a workshopy zamerané na výmenu skúseností a informácií, v oblasti kultúry (spolupráca organizácií, výmena informácií o koncepčných materiáloch, dotačných programoch), sociálnych vecí, školstva, regionálneho rozvoja (problematika finančných nástrojov v kompetencii krajov, fondov EÚ a národných programov, cezhraničná spolupráca).

„Boli zadefinované oblasti účinnej pomoci, jednému, aj druhému kraju. Som vďačný, že sme mohli podpísať tento protokol, ktorého dôležitou súčasťou sú aj konkrétne oblasti, ktorým sa chceme venovať, či už je to školstvo, sociálne veci, majetok, cestná infraštruktúra alebo výmenné kultúrne podujatia. Oba kraje sa vyznačujú kultúrnym bohatstvom a preto je dobré, že si vieme navzájom pomôcť,“ zhodnotil predseda PSK Milan Majerský.

„Pre nás je tento rok mimoriadne symbolický, pretože si pripomíname sté výročie založenia Československa. A práve v tomto roku je dobré si pripomenúť aj výročie našej spolupráce, pretože s Prešovským samosprávnym krajom spolupracujeme už od roku 2004. Osobne vnímam túto spoluprácu veľmi intenzívne, či už v oblasti dopravy, hospodárstva, sociálnych záležitostí, a v súčasnej dobe aj regionálneho rozvoja, pretože obe krajiny chystáme čerpanie európskych peňazí po roku 2020 a v tomto smere je výmena skúseností mimoriadne dôležitá,“ priblížil hajtman Pardubického kraja Martin Netolický.

Ako ďalej uviedol, spolupráca s PSK mu je zo všetkých partnerských vzťahov najbližšia. Dokazuje to aj vzájomná pomoc, ktorú si oba kraje v prípade potreby poskytujú. Aktuálne podala pomocnú ruku českému partnerovi krajská samospráva. Pardubický kraj mal totiž namierené na Ukrajinu, konkrétne do nemocnice v Kolochave, kde chcel priniesť ultrazvuk. Rovnako chcel odovzdať príspevok od detí z kraja pre žiakov základnej školy.

„Pardubičania cestovali na Ukrajinu a keďže mali problém sa tam dostať, poskytli sme im ubytovanie a stravovanie. Aj toto je jeden konkrétny skutok pomoci. Samozrejme Pardubice nikdy neváhali pomôcť nám, napríklad aj v čase záplav. Po tých rokoch je to už nielen partnerské, ale priateľské spolužitie krajov,“ dodal Majerský.

Obaja šéfovia krajov hovorili najmä o doterajšej, veľmi intenzívnej spolupráci založenej najmä na dôvere a porozumení. Ako zhodne uviedli, partnerské kontakty Prešovského a Pardubického kraja majú neformálnu a veľmi konkrétnu podobu.

***

V Prešove dňa 27. novembra 2018

Lea Heilová
Oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov PSK

Fotogaléria

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 27.11.2018 / Aktualizované: 27.11.2018 HoreTlačiť