Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Krídla túžby 2018

Regionálne podujatia  Krídel túžby

Sociálne služby

logo ocenenia Krídla túžbyPrešovský samosprávny kraj Vás aj v roku 2018 opäť pozýva na regionálne podujatia Krídiel túžby, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. a 22. júna.

Ide o prehliadku tvorivosti, nadania a schopností prijímateľov sociálnych služieb v Prešovskom kraji s cieľom aktivizovať prijímateľov a zviditeľniť ich, napomáhať ich integrácii, ako aj podporiť tradíciu stretávania sa a prezentácie ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov a poskytovateľov sociálnych služieb medzi verejnosťou.

Na území Prešovského samosprávneho kraja sa opakovane uskutočnia dve lokálne podujatia s prehliadkou vystúpení zariadení sociálnych služieb verejných i neverejných poskytovateľov. Interpréti najpútavejších predstavení následne vystúpia v rámci programu na slávnostnom odovzdávaní ocenení Krídla túžby v DJZ v Prešove.

V prípade Vášho záujmu o vystúpenie je potrebné sa registrovať najneskôr do 31.05.2018 u organizačných garantov, ktorí vám poskytnú všetky potrebné informácie o podujatí, úhrade účastníckych poplatkov a nahlásení počtu účinkujúcich.

Vaše návrhy aktivít na spestrenie účasti prijímateľov sociálnej služby mimo programu vystúpení sú vítané a ich realizáciu je potrebné konzultovať s garantom podujatia.

Podmienkou účasti na regionálnej súťaži je účastnícky poplatok za zariadenie v sume 50 € a účastnícky poplatok za osobu v sume 6 €.

Tešíme sa na Vašu účasť.

***

 

 

Bližšie informácie poskytnú nižšie uvedení organizační garanti:

  1. podujatie pre územie okresov Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa

Garant: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, riaditeľka PhDr. Monika Ondrišová, PhD. tel.: 053/416 69 12

Termín konania: 22.06.2018

Miesto konania: Spišský salaš, Spišské Podhradie

  1. podujatie pre územie okresov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov n. T.

Garant: Domov sociálnych služieb vo Vranove n. Topľou, riaditeľka PhDr. Silvia Kmecová tel.: 057/44 227 19

Termín konania: 13.06.2018

Miesto konania: Rekreačný areál Lysá Hora, Vyšný Kazimír

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 18.05.2018 / Aktualizované: 22.05.2018 HoreTlačiť