Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Program WiFi4EU – šanca pre mestá a obce

Európska komisia zafinancuje bezplatný bezdrôtový internet

Tlačová správa

Európska komisia sprístupnila internetový portál WiFi4EU. Do vyhlásenia prvej výzvy na predloženie projektov v polovici mája sa môžu obce a mestá po celej Európe registrovať a získať tak šancu na financovanie bezplatných verejných miest bezdrôtového prístupu na internet.

Program WiFi4EU ponúka mestám a obciam poukazy v hodnote 15 tisíc eur, za ktoré majú zriadiť Wi-Fi vo verejných priestoroch vrátane knižníc, múzeí, verejných parkov či námestí. Ako uviedol predseda Komisie Jean-Claude Juncker, iniciatíva WiFi4EU prispeje k naplneniu vízie, aby mala „každá európska dedina a každé európske mesto v okolí hlavných centier verejného života do roku 2020 k dispozícii bezplatný prístup k bezdrôtovému internetu“.

Obce a mestá môžu poukazy WiFi4EU použiť na nákup a inštaláciu zariadenia Wi-Fi (miesta bezdrôtového prístupu) vo vybraných centrách verejného života. Náklady na údržbu sietí pokryjú z vlastných zdrojov.

Podpredseda pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Dnešné otvorenie portálu WiFi4EU predstavuje konkrétny krok v ústrety obciam a mestám, aby mohli poskytovať bezplatnú Wi-Fi. Ide o významný posun, no zároveň by som rád vyzval Európsky parlament a Radu, aby dokončili práce na navrhovanom kódexe elektronickej komunikácie a vysokorýchlostné pripojenie sa tak mohlo rozšíriť po celom území EÚ. Usilujeme sa o celoeurópsku koordináciu spektra a stimulovanie cielených investícií do vysokokapacitných sietí, ktoré Európa potrebuje.“

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová doplnila: „Vďaka WiFi4EU získajú tisíce Európanov po celej EÚ bezplatný internet vo verejných priestoroch. Cez program WiFi4EU môžu miestne komunity prispieť k tomu, aby sa pripojenie priblížilo k občanom, ktorí tak budú môcť plnohodnotne využívať nekonečné možnosti digitalizácie. Ide o konkrétny krok smerom k vytvoreniu jednotného digitálneho trhu.“

Na financovanie zariadení bezplatných Wi-Fi služieb je pre 8 tisíc miest a obcí v členských štátoch, Nórsku a na Islande, z rozpočtu EÚ do roku 2020 k dispozícii 120 miliónov eur.

Kto môže požiadať o poukaz na WiFi4EU?

 • Registrácia: Od 20. marca 2018 sa musia obce a mestá zaregistrovať na portáli www.WiFi4EU.eu (aj v slovenčine https://www.wifi4eu.eu/#/home)
 • Žiadosť: V polovici mája sa vyhlási prvá výzva, počas ktorej môžu registrované obce a mestá požiadať o prvých tisíc poukazov na WiFi4EU (každý v hodnote 15 tisíc eur). Poukazy sa budú rozdeľovať podľa poradia, v akom o ne obce požiadajú.
 • Prideľovanie: Komisia s ohľadom na rovnomerné geografické pokrytie oznámi, ktorých tisíc obcí a miest získa financovanie z prvej výzvy. Každá zúčastnená krajina dostane aspoň 15 poukazov.
 • V nasledujúcich dvoch rokoch budú vyhlásené ďalšie štyri výzvy WiFi4EU.

Siete financované cez program WiFi4EU budú sprístupnené bez poplatku, reklám a zberu údajov. Financovanie získajú len tie siete, ktoré nekopírujú existujúce súkromné alebo verejné ponuky podobnej kvality v tých istých verejných priestoroch.

Súvislosti

Iniciatívu WiFi4EU oznámil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2016. Ide o príspevok k úsiliu o reformu pravidiel EÚ v oblasti telekomunikácií, ktoré napomáhajú aj nové opatrenia na uspokojenie rastúcich nárokov Európanov na internetové pripojenie a na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy.

EÚ sa podarilo rýchlo dosiahnuť dôležité dohody o zrušení poplatkov za roaming, ktoré pre všetkých cestujúcich po EÚ prestali platiť 15. júna 2017, o prenosnosti obsahu, vďaka ktorému si môžu Európania od začiatku roka 2018 brať so sebou na cesty filmy, hudbu, videohry či elektronické knihy, na ktorých odber sa doma prihlásili, a o zavedení rádiového frekvenčného pásma 700 MHz na vývoj 5G a nových online služieb.

Pokračujú rokovania o 14 legislatívnych návrhoch v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu, ktorá patrí k prioritám Junckerovej Komisie. Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu, aby sa všetkými predloženými návrhmi urýchlene zaoberali.

***

Brusel 10. apríla 2018

Európska komisia

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 10.04.2018 / Aktualizované: 10.04.2018 HoreTlačiť