Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Stretnutie primátora Kežmarku so zástupcami Prešovského samosprávneho kraja

V otázke študentského kampusu je na ťahu Prešovský samosprávny kraj

Tlačová správa

Primátor Kežmarku Ján Ferenčák zvolal v tento deň pracovné stretnutie so zástupcami Prešovského samosprávneho kraja, ktorého témou bola budúcnosť študentského mestečka v priestoroch bývalých kasární. Od výjazdového zasadnutia vlády v Kežmarku, kedy na neho vláda vyčlenila pre PSK pol milióna eur, už ubehli takmer dva roky. Neskôr poslanci PSK pridali ďalších 500-tisíc eur. Projekt sa však nehýbe.

Študentský kampus má pozostávať z troch budov, ktoré už v roku 2017 mesto Kežmarok vymenilo s PSK za jednu z budov Hotelovej akadémie. Do bývalých kasární sa majú presunúť tri stredné školy: Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hotelová akadémia Otta Brucknera a Stredná umelecká škola.

Projekt považujú tvorcovia akčného plánu za vlajkovú loď celého plánu. Nad jeho realizáciou zatiaľ visí otáznik. Vyčlenený pol miliónový príspevok štátu je účelovo viazaný s čerpaním do dvoch rokov, teda do konca roka 2018, inak ho bude musieť PSK vrátiť.

„Treba sa k tejto myšlienke vrátiť a urobiť strategické rozhodnutie, lebo termín 31. decembra 2018 sa rýchlo blíži,“ ozrejmil riaditeľ úradu PSK Jozef Cvoliga. „Treba povedať, čo ďalej. Máme milión eur, ktoré potrebujeme využiť. Som tu dnes so svojím odborným tímom na to, aby som v pondelok predložil predsedovi PSK výstupy z tohto rokovania,“ dodal Cvoliga.

Predovšetkým vedenie kežmarského gymnázia zámer študentského mestečka víta. Podľa slov riaditeľky Daniely Mihókovej, škola funguje v priestoroch historickej budovy, ktorá nespĺňa požadované kritéria.

„Lepší areál pre tento účel v meste nemáme,“ uviedol primátor Ján Ferenčák. „Úlohou mesta bolo vysporiadať budovy s PSK, pričom podmienkou majetkových prevodov bolo odstránenie enviromentálnej záťaže. Koncom septembra prevzala celú garanciu za odstránenie záťaže vláda. Podmienka bola splnená, teraz v spolupráci s PSK chceme dospieť k finálnemu rozhodnutiu,“ dodal primátor. Mesto chce v budúcnosti zveľadiť celý areál.

Na ťahu je PSK. Termín na to, aby sa spustili procesy bol na rokovaní stanovený na 10. februára. „Verím, že po zastupiteľstve v pondelok 29. januára by malo už aj padnúť definitívne rozhodnutie, podľa ktorého potom bude úrad konať,“ uzavrel riaditeľ úradu Cvoliga.

***

V Kežmaroku 26. januára 2018

Zuzana Šlosárová
vedúca odd. komunikácie, propagácie a regionálneho rozvoja

Fotogaléria:

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 26.01.2018 / Aktualizované: 13.02.2018 HoreTlačiť