Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výstava Ja, pútnik sa presunula do kaštieľa v Stropkove

Projekt mapuje miesta mariánskeho kultu v slovensko-poľskom pohraničí

Tlačová správa

Od 12. januára je v Stropkove sprístupnená výstava diel pod názvom Ja, pútnik. V neďalekom farskom kostole sa nachádza známe miesto mariánskeho kultu - Oltár Panny Márie Škapuliarskej. V kaštieli je vystavených spolu 10 obrazov od siedmich autorov z Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Ekvádoru a zo Slovenska. Putovnú výstavu, ktorá bola zatiaľ nainštalovaná v knižnici v Starej Ľubovni, videlo viac ako 700 návštevníkov. Ako potvrdila riaditeľka knižnice Ivana Šipošová, „o výstavu bol veľký záujem zo strany verejnosti.“

Obrazy vznikli počas umeleckého sympózia v Prešove, jednej z aktivít medzinárodného projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“). Ide o spoločný projekt 13 partnerov z Poľska a zo Slovenska, pričom ako vedúci partner vystupuje Prešovský samosprávny kraj. Jeho hlavným cieľom je dobudovať infraštruktúru na vybraných pútnických miestach na slovensko-poľskom pohraničí - Levoča, Ľutina, Litmanová, Gaboltov, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Krosno a Debowiec.

Keďže ambíciou projektu je ponúknuť nový produkt cestovného ruchu, inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de Compostela, Podkarpatské vojvodstvo v minulom roku pripravilo pre touroperátov návštevy rôznych pútnických miest mariánskeho kultu na slovensko-poľskom pohraničí. Zástupcovia cestovných kancelárií sa v rámci propagácie projektu zoznámili s miestami mariánskeho kultu v Sanoku, Hyžnom, Starej Vsi, Krosne, Kalvárii Paclavskej, Debovci, ale tiež v Gaboltove, Bardejove i Ľutine. Okrem touroperátorov zorganizovalo vojvodstvo i študijnú cestu pre partnerov projektu. Tí navštívili pútnické miesta, ktoré sú súčasťou projektu, ale zároveň ďalšie pútnické miesta mariánskeho kultu.

S mimoriadnym úspechom sa v auguste minulého rokustretol aj workshop písania ikonv etnografickom parku skanzenu v Múzeu v meste Sanok. Spolu desať ikon sa stane súčasťou putovnej výstavy, ktorá je aktuálne nainštalovaná v kaštieli v Stropkove. V Stropkove bude výstava sprístupnená do 5. februára. Následne ju uvidia návštevníci vo Vranove nad Topľou, v Bardejove a neskôr sa presunie do Podkarpatského vojvodstva, do Rzesowa.

Vlajkový projekt Svätomariánska púť (“Svetlo z východu“) s rozpočtom 4 milióny eur je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Rozpočet pre slovenskú stranu presahuje 2,1 milióna eur.

***

Prešov 15. januára 2018

Veronika Fitzeková
koordinátorka projektu

Fotogaléria

Autor fotografií - Tono Hričan

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 15.01.2018 / Aktualizované: 13.02.2018 HoreTlačiť