Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. zuzana.bednarova.po@gmail.com 
Podpredseda: Mgr. Nadežda Sirková obecubla@lekosonline.sk 
Sekretár: Ing. Dagmar Olekšáková dagmar.oleksakova@vucpo.sk
Členovia - poslanci: Ing. Stanislav Kahanec stanislav.kahanec@gmail.com 
  PaedDr. Viera Leščáková viera.lescakova@gmail.com 
  JUDr. Dušan Hačko hacko.dusan@gmail.com 
  Ing. Marek Hrabčák, PhD. hrabcakm@po.psg.sk 
  Ing. Jozef Janiga janiga@hzs.sk
Členovia - neposlanci: Ing.Mária Kulanová  
  Mgr. Ľuboš Sopoliga  
  Ing. Ivan Koščík  
  Mgr. Michal Majdak  
  PaedDr. Branislav Baran,  MBA   
  Ing. Vladislav Bašista   

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

 

Rok 2021

35. zasadnutie (7.6.2021)

pozvánka

34. zasadnutie (19.4.2021)

pozvánka, dochádzka, Uznesenie č 34/2021 PDF (132 kB), Zápisnica - PDF (164kB)

33. zasadnutie (15.3.2021) - per rollam

pozvánka. Uznesenie č. 33/2021, Zápisnica - PDF (117 kB), dochádzka

32. zasadnutie (4.2.2021) - per rollam

Uznesenie č. 32/2021 - PDF (65kB), Zápisnica - PDF (57 kB), dochádzka

31. zasadnutie (1.2.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie č. 31/2021 - PDF  (150 kB), Zápisnica - PDF (181kB), dochádzka

Rok 2020

30. zasadnutie (1.12.2020) - per rollam

pozvánka, Uznesenie č. 30/2020 - PDF (109 kB), Zápisnica - PDF (109kB)

29. zasadnutie (5.10.2020)

pozvánka,  Uznesenie č. 29/2020 - PDF (172 kB), dochádzka, Zápisnica - PDF (118 kB)

28. zasadnutie (19.8.2020)

pozvánka,  Uznesenie č. 28/2020 - PDF (124 kB), dochádzka, Zápisnica, PDF (63kB)

27. zasadnutie (10.8.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 27/2020 -PDF (168 kB), dochádzka, Zápisnica - PDF (107kB)

26. zasadnutie (11.6.2020) - per rollam

pozvánka, Uznesenie č. 26/2020 - PDF (162 kB), Zápisnica 26/2020 - PDF (273kB)

25. zasadnutie (8.6.2020)

pozvánka, Uznesenie - PDF (211 kB), dochádzka, Zápisnica 25/2020 -PDF (156kB)

24. zasadnutie (1.6.2020)

pozvánka, Uznesenie č.24/2020, - PDF (115 kB),  dochádzka, Zápisnica 24/2020 - PDF  (154kB)

23. zasadnutie (11.5.2020) - per rollam

pozvánka. Uznesenie č. 23/2020 - PDF (268 kB), Zápisnica 23/2020 - PDF (300kB)

22. zasadnutie (16.04.2020) - per rollam

pozvánka, Hlasovanie per rollam členov finančnej komisie - PDF (66 kB), Zápisnica 22/2020 - PDF (158kB)

21. zasadnutie (23.03.2020) - per rollam

pozvánkaUznesenie č. 21/2020 - PDF (167 kB), Zápisnica 21/2020 - PDF ()

20. zasadnutie (31.01.2020) - per rollam

Uznesenie č. 20/2020 - PDF (130 kB), Zápisnica 20/2020 - PDF (204kB)

19. zasadnutie (27.01.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 19/2020 - PDF (204 kB),  dochádzka, Zápisnica 19/2020 - PDF (231kB)

Rok 2019

Rok 2018

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 202

E-mail: financie@vucpo.sk

    

Pokyny a materiály pre OvZP

Publikované: 04.02.2014 / Aktualizované: 15.04.2021 HoreTlačiť