Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

KOLOS 2017

Nové digitálne planetárium na Kolonickom sedle

Kultúra

Stakčín, Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, 30.11. – 02.12.2017

 

Priebeh tohtoročnej konferencie KOLOS 2017 uspokojil hádam všetkých účastníkov, ktorých bolo v tomto roku vyše 60 (Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Thajsko a Slovensko). Na konferencii účastníci prednášali hlavne o premenných hviezdach, o metodike ich pozorovania a následného spracovania jednotlivých pozorovaní, o archivácii dát, práci s databázami a prístrojovej technike. Tu bola nasmerovaná aj väčšina z 38 nahlásených príspevkov.

Teší nás vysoká odborná úroveň príspevkov a nástup mladej generácie, ktorá ukázala, že premenné hviezdy stále zaujímajú popredné miesto v stelárnej astronómii. Do náročného odborného programu sa podarilo zakomponovať aj zaujímavé prednášky z astrometrie, kozmológie a edukácie astronómie.

Už tradične je súčasťou konferencie aj návšteva miestnych zaujímavostí, na ktoré je región pod Vihorlatom nesmierne bohatý. Tento rok padol lós na krásne gréckokatolícke kostolíky v Šmigovci a v Kalnej Roztoke.

Organizátor konferencie využil prítomnosť účastníkov a počas rokovania na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle uviedol do prevádzky nový prístroj digitálneho planetária, ktorý bol nedávno zakúpený z prostriedkov PSK.

Kombináciou existujúceho opto-mechanického ZKP-2 planetária s novým digitálnym vzniká na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle na Slovensku jedinečné hybridné planetárium. Spojenie klasického prístroja, ktorý na premietacej kupole planetária vyčarí návštevníkovi takmer autentickú hviezdnu oblohu s novým digitálnym zariadením, ktoré využíva najmodernejšie technológie prezentácie diania vo vesmíre, poskytne návštevníkovi nevšedný edukačno-emotívny zážitok.

Prof. Henryk Brancewicz z Krakova v záverečnom prejave vyzdvihol hlavne vysokú odbornú úroveň príspevkov, ale aj omladenie účastníkov konferencieprogres v tlačených konferenčných materiáloch.

Na organizácii konferencie sa podieľali Vihorlatská hvezdáreň v Humennom ako hlavný organizátor a podporili ju Agentúra pre vedu a výskum MŠ SR, Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, Neinvestičný fond Teleskop, Slovenský zväz astronómovSlovenská astronomická spoločnosť.

***

RNDr. Igor Kudzej, CSc.
riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom 

Fotogaléria

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 14.12.2017 / Aktualizované: 14.12.2017 HoreTlačiť