Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zachytiť okamih

Fotoinšpirácie 2017 – výstava SOŠ A. Dubčeka

Školstvo

„Fotograf musí mať šťastie na situácie. Ja som ho mal. Nie vždy, ale mal...“

Týmito slovami známeho slovenského fotografa Karola Kállaya bola zakončená jedna z prezentácií, venovaných fotografickej tvorbe, pri príležitosti slávnostného otvorenia výstavy Fotoinšpirácie, ktorá od 9. do 30. novembra prebieha vo vestibule Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou.

To pravé šťastie na situácie, zachytené objektívom fotoaparátu, ukázali už po siedmykrát študenti propagačnej grafiky a fotografického dizajnu Strednej odbornej školy na ulici Alexandra Dubčeka. Žánrovo nevyhranená výstava umeleckej fotografie zobrazuje rôzne pohľady mladých talentov na svet naokolo, či zážitky a okamihy, ktoré chceli trvalo uchovať nielen pre seba, ale posunúť ich ďalej, čo im každoročne umožňujú práve Fotoinšpirácie. Presne túto skutočnosť v tvorbe autorov vystihuje ďalšie z citovaných vyjadrení nášho svetoznámeho umelca: „Nefotografujem sny a predstavy, ale realitu, zážitky a dobrodružstvo...“ Aj toto posolstvo nesú v sebe obsahovo i formálne kvalitné práce nádejných grafikov a fotografov.

Výstava bola pripravovaná pod odborným vedením skúsených dlhoročných pedagógov, a práve tí sú garanciou spomínanej kvality, opúšťajúcej ateliéry školy pri každej prezentácii žiackej tvorby. Tú je možné vidieť nielen na oficiálnych výstavách SOŠ, ale aj na mnohých iných v rámci Slovenska i mimo neho, čo vypovedá o nesmiernom talente študentov umeleckých odborov.

Viac informácií na stránke školy http://www.sosvt.sk/text-zachytit-okamih/  

***

Mgr. Anna Bertová Timková
SOŠ A. Dubčeka  Vranov nad Topľou

Publikované: 20.11.2017 / Aktualizované: 20.11.2017 HoreTlačiť