Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Informačný seminár

Informačný seminár k výzve „V základnej škole úspešnejší“ v Prešove

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje v súvislosti s termínom uzávierky 3. hodnotiaceho kola k výzve s názvom V základnej škole úspešnejší (27.9.2017) organizuje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Prešovského samosprávneho kraja informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov.

Žiadatelia (t. j. základné školy resp. ich zriaďovatelia v prípade, že škola nemá právnu subjektivitu) majú ešte stále možnosť žiadať o finančné prostriedky na vytvorenie nových pracovných miest pre:

 • pedagogických asistentov,
 • inkluzívne tímy v zložení školský psychológ/ špeciálny pedagóg/sociálny pedagóg,
 • asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

V rámci informačného seminára účastníci získajú informácie o oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov, merateľných ukazovateľoch, príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok vrátane možnosti diskutovania konkrétnych otázok spojených s prípravou a predložením projektu.

Informačný seminár je určený pre potenciálnych žiadateľov, ktorí ešte nepredkladali žiadosť o NFP v rámci konkrétnej výzvy.

Dátum: 13.9.2017

Miesto:
Prešovský samosprávny kraj
Malá zasadačka (2.poschodie)
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Bližšie informácie k výzve

S pozdravom

PhDr. Adriána Bezdeňová
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

tel: +421 51 70 81 113
e-mail: adriana.bezdenova@vucpo.sk
www.po-kraj.sk

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.09.2017 / Aktualizované: 07.09.2017 HoreTlačiť