Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Brusel: Konferencia komisie ENVE - 25. apríl 2017

ELENA v Bruseli - technická pomoc pre oblasť energetiky

Na konferencii v Bruseli bola predstavená technická pomoc ELENA, ktorou sa v našom regióne snažíme podporiť energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie

25. apríla sa v Bruseli konala konferencia venovaná klimaticko-energetickej agende. Výbor regiónov vytvoril priestor pre ambasádorov Dohovoru primátorov a starostov, aby predstavili svoje úspešné projekty a motivovali ďalšie samosprávy zapojiť sa do tejto celosvetovej iniciatívy. Veľvyslancom pre Dohovor sa stal aj poslanec zastupiteľstva PSK Miloslav Repaský, ktorý sa stal novým členom Výboru regiónov vo februári tohto roku.

Poslanec M. Repaský na konferencii odprezentoval úspešne realizovanú technickú pomoc ELENA v gescii Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je od roku 2012 teritoriálnym koordinátorom Dohovoru.

Vo svojom príspevku poslanec Repaský poukázal aj na dôvody, ktoré viedli k využitiu nástroja ELENA. „Nakoľko našim úsilím bolo a je zaangažovať miestnu a regionálnu samosprávu do klimaticko-energetickej agendy, museli sme vytvoriť kapacity. Preto sa región spolu so 14 mestami a obcami rozhodol požiadať o technickú pomoc ELENA. Tá poskytla chýbajúce kapacity na prípravu investícií a zároveň zmobilizovala aktérov. Vďaka ELENA sa podarilo prepojiť mestá a obce s regiónom v oblasti energetickej efektívnosti.“ Technická pomoc ELENA tiež umožnila regiónu podporiť mestá v tejto dôležitej oblasti. Zároveň sa kraj stal pilotným na Slovensku a inšpiruje samosprávu aj za hranicami štátu.

Na konferencii boli predstavené príklady z ôsmich krajín prevažne zo Škandinávie a Pobaltska. Cieľom konferencie bolo aj definovať úlohu ambasádorov Výboru regiónov z pohľadu politického vo všeobecnosti, inštitucionálneho a národného, keďže sieť týchto ambasádorov vznikla len v minulom roku.

Dohovor primátorov a starostov spája tisíce miestnych a regionálnych orgánov, ktoré sa dobrovoľne zaviazali na svojom území uplatňovať klimatické a energetické ciele EÚ. Noví signatári prisľúbili do roku 2030 znížiť produkciu emisií CO2 o minimálne 40% a uplatňovať integrovaný postup zameraný na prispôsobenie sa klimatickým zmenám a ich zmiernenie. Momentálne je v Dohovore 7336 signatárov, čo predstavuje 230 miliónov obyvateľov.  

 

Natália Tarasovová
Zastúpenie PSK v Bruseli

Fotogaléria

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 27.04.2017 / Aktualizované: 27.04.2017 HoreTlačiť