Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vyhľadávanie partnera

  logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

 

Inštitúcia hľadajúca partnera

Právna forma

Prioritná os

Cieľová inštitúcia

Cieľ mikroprojektu

Múzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

kultúrna inštitúcia Malopoľského vojvodstva

1

Hľadá slovenského partnera na  realizáciu mikroprojektu, ktorý by sa týkal požiarnictva a dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Ponuka spolupráce - formulár na stiahnutie PDF (154 kB)

Powiat Gorlicki jednotka samosprávy 1

Slovenský partner, ktorý sa bude podieľať na aktivitách: konferencie, workshopy, panelové diskusie a stretnutia v kombinácii s prednáškami zamerané na tému ochrany a zachovania kult. a prír. dedičstva,  turizmus, dopravnú infraštruktúru, lesné hospodárstvo atď.

Ponuka spolupráce - formulár na stiahnutie PDF (163 kB)
Prywatne LO i Policealne Studium Zawodowe inštitúcia osvety 1 Spolupráca pri formovaní prosociálnych postojov mladých ľudí (športové a rekreačné aktivity, vzdelávacie aktivity). Ponuka spolupráce - formulár na stiahnutie PDF (172 kB)
Gmina Jodłownik samopráva 1 Hľadá slovenského partnera, ktorý bude participovať na aktivitách spojených s propagáciou kultúrno-historickej cesty (drevené kostolíky, kláštor) a organizovaných podujatiach (kvetná nedeľa - palmová procesia, atď.) Ponuka spolupráce - formulár na stiahnutie ODT (172 kB), XML (300 kB)

 

Publikované: 24.05.2016 / Aktualizované: 30.04.2019 HoreTlačiť