Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

13. ročník Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a JA firiem 2017 na Spojenej škole vo Svidníku

Už 13. ročník Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a JA firiem sa konal 1. marca 2017 na Spojenej škole vo Svidníku. Svoje podnikateľské zručnosti si otestovalo 11 cvičných firiem a 1 JA firma z prešovského a košického kraja a z družobných škôl z Centra Ksztalcenia zawodowego i ustawicznego w Przemyslu z Poľskej republiky a Užhorodskeho torhoveľno ekonomičneho koledž z Ukrajiny.

Účastníkov a hostí prehliadky privítali RNDr. Mária Makutová, riaditeľka Spojenej školy a mladí podnikatelia sa pustili do obchodovania. Študenti tak majú možnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, riešiť problémy, kriticky a samostatne myslieť, kreatívne tvoriť a využívať marketingové nástroje na uplatnenie sa na trhu. Jednotlivé firmy sa prezentovali v rôznych oblastiach obchodu, remesiel a služieb - ručné práce a dekoratívne predmety, hračky, výrobky z medu, pečený čaj, balzamy na pery, predaj a servis počítačov, zdravé ovocné nápoje a cukrovinky, predaj a príprava rýb, záhradný dizajn, turistické informačné centrum, cestovná kancelária aj pre klientov so zdravotným znevýhodnením, fitness a športové potreby.

V tradícii pokračuje aj JA firma BeautyStore, ktorá pracuje v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia pod záštitou neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko, n.o. Od ostatných sa líši najmä obsahom a charakterom svojej reálnej činnosti – organizovanie spoločenských podujatí (študentský ples na SŠ), charitatívna činnosť – zbierka pre útulok zvierat v Košiciach, realizácia obchodnej činnosti – prevádzkovanie školského bufetu a veľmi zaujímavou ponukou vlastných výrobkov, a to voňavá soľ do kúpeľa, pečený čaj, balzamy na pery, orechy v mede, beauty papuče, antistresové omaľovánky.

Na celý priebeh súťažnej prehliadky dohliadalo prísne oko porotcov, ktorí rozhodli o takomto umiestnení CF: Zlaté pásmo – GARDENLAND (SŠ Svidník) a HANDIAID, s.r.o. (OA Polárna Košice), Strieborné pásmo – HUA PARADISO (Poľsko), LION CUB a UZHOROD TUR (Ukrajina) a Brondzové pásmo – Tech Shop, s.r.o. (SŠ Svidník), POLARYBY, s.r.o. (OA Polárna Košice), ASAICO s.r.o. (SSOŠ Giraltovce), Fit&Sweet (Poľsko), MUSCLE CARE, s.r.o. (SŠ Svidník) a GOODBYE FAT (Ukrajina). Porota udelila aj ďalšie ceny: najlepší reprezentant firmy – Viktória Citráková HANDIAND (OA Polárna Košice), najlepší katalóg – LION CUB (Ukrajina).

Cenu FIRMA SYMPATIA získala Beuaty Store, JA firma Svidník. Študenti zapojení do úspešného projektu Zelená škola s nadšením informovali o práci, skúsenostiach a zážitkoch, ktoré sú spojené s projektovými aktivitami. V roku 2016 naša škola opäť získala certifikát „Zelená škola“.

Súčasne sa konala aj súťaž Kuchár a cukrár hotelovej akadémie. Najlepší gastronomický zážitok teplej kuchyne pripravili Frederik Ganaj III.HA a Filip Gandarik II.HA a cukrárenské dobroty Kristína Kurucová a Miriam Skysľaková II.HA. Taktiež boli prezentované ukážky miešaných nápojov. Popularita prehliadky sa zvyšuje z roka na rok, o čom svedčí aj hojná účasť žiakov hlavne 8 a 9. ročníkov základných škôl, ktorí sa v týchto dňoch rozhodujú o výbere strednej školy. Je to výnimočné, keď mladí ľudia si plnými dúškami užívajú mladosť a už rozmýšľajú ako budovať vlastnú firmu.

***

Jana Drábová

Fotogaléria:

Publikované: 06.03.2017 / Aktualizované: 06.03.2017 HoreTlačiť