Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prerozdelenie nealokovaných prostredkov SK08

SK08 - Cezhraničná spolupráca: Prerozdelenie doteraz nealokovaných finančných prostriedkov schémy malých grantov

 

Vážení prijímatelia,

z dôvodu potreby prerozdelenia doteraz nealokovaných finančných prostriedkov v rámci programovej oblasti SK08 Cezhraničná spolupráca Vás ako prijímateľov prostriedkov v rámci výzvy CBC02 Schéma malých grantov, týmto Vás chceme osloviť s možnosťou požiadať o zvýšenie projektového grantu vo Vašom projekte.

Zvýšenie projektového grantu je podmienené splnením všetkých kritérií na prerozdelenie finančných prostriedkov, ako aj predložením náležite vyplnenej predpísanej predlohy návrhu na plnenie kritérií na prerozdelenie finančných prostriedkov a formulára navýšenia, a to v termíne do 30.11.2016.

Doba čerpania a realizácie aktivít je od 1. februára do 30. apríla 2017. V prípade schválenia Vašej žiadosti dodatočné finančné prostriedky bude možné čerpať na dodatočné aktivity až po podpise dodatku k projektovej zmluve.

Dokumenty na stiahnutie k žiadosti o navýšenie projektového grantu

 1. Predpísaná predloha žiadosti o pridelenie dodatočných finančných prostriedkov - RTF (256 kB) 
 2. Formulár rozpočtu - XLS (82 kB)
 3. Kritéria na prerozdelenie finančných prostriedkov Slovensko, Program SK08 Cezhraničná spolupráca CBC02/Schéma malých grantov - PDF (68 kB), verzia v anglickom jazyku - PDF (68 kB)

 

Vyplnenú predlohu žiadosti a formulár rozpočtu je potrebné zaslať naskenované a podpísané na adresu eeagrants@vucpo.sk najneskôr do 30.11.2016, alebo zaslať poštou do stanoveného termínu na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2
0800 01 Prešov

http://www.eeagrants.sk/6945/cezhranicna-spolupraca/

 

 

 

 

Prosím vezmite do úvahy, že v prípade doručenia poštou alebo kuriérom je rozhodujúci dátum odovzdania zásielky na prepravu.

V prípade osobného doručenia musia byť zásielky odovzdané na  podateľni ÚPSK najneskôr 30.11.2016.

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 27.10.2016 / Aktualizované: 27.10.2016 HoreTlačiť