Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oddelenie komunikácie a propagácie

Oddelenie komunikácie a propagácie je súčasťou Kancelárie predsedu PSK.

Popis činností

 • Tvorí koncepčné materiály na uplatňovanie mediálnej politiky v podmienkach Úradu PSK.
 • Zabezpečuje informačné a propagačné aktivity v súlade s mediálnou politikou, komunikačnou stratégiou a plánom komunikačných aktivít Úradu PSK.
 • V súlade s mediálnou politikou Úradu PSK tvorí a publikuje mediálne výstupy.
 • Oficiálne vystupuje a prezentuje stanoviská PSK primárne prostredníctvom hovorcu.
 • Zabezpečuje, kompletizuje a pripravuje materiály na tlačové besedy, pre televíznu spravodajskú reláciu Týždeň v PSK, informačné periodikum PSK a ostatné výstupy PSK na lokálnej a celoslovenskej úrovni.
 • Administratívne zabezpečuje zverejňovanie a vysielanie relácií a výstupov Úradu PSK v elektronických a printových médiách.
 • Monitoruje dennú tlač a televízne vysielanie celoslovenského a regionálneho významu.
 • Tvorí grafické a audiovizuálne materiály k aktivitám a podujatiam Úradom PSK.
 • Komunikuje s verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí, online webového rozhrania a ďalšími online komunikačnými kanálmi.
 • Inzeruje v médiách podľa požiadaviek Úradu PSK.
 • Tvorí, vedie a aktualizuje databázu fotografií a audiovizuálneho materiálu.
 • Zabezpečuje propagačný materiál a vecné dary pre potreby Predsedu PSK a Úradu PSK.
 • Vedie evidenciu darov a propagačného materiálu.
 • Garantuje e-služby za Kanceláriu predsedu.
 • Zverejňuje informácie a zmluvy na webovom sídle PSK za Kanceláriu predsedu.

Bližšie informácie nájdete v časti Mediálna komunikácia PSK.

Zamestnanci oddelenia

 

Ing. Peter Hamrák

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
vedúci oddelenia, vedúci sekretariátu predsedu
peter.hamrak@vucpo.sk
tel: 051/7081 136
miestnosť: 204 II. podlažie

Mgr. Lea Heilová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
lea.heilova@vucpo.sk
tel: 051/7081 137
miestnosť: 252 II. podlažie

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 253 II. podlažie

Mgr. Ivana Ondriová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
ivana.ondriova@vucpo.sk
tel: 051/7081 132
miestnosť: 252 II. podlažie

PaedDr. Ľubomíra Pružinská, PhD.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
lubomira.pruzinska@vucpo.sk
tel: 051/7081 133
miestnosť: 250 II. podlažie

Ing. Marta Sibalová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
marta.sibalova@vucpo.sk
tel: 051/7081 139
miestnosť: 250 II. podlažie

 

Publikované: 04.10.2016 / Aktualizované: 28.02.2019 HoreTlačiť