Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív výziev

VIII. výzva mikroprojekty PSK-TATRY-ŽSK

24.01.2022 VIII. výzva mikroprojekty PSK-TATRY-ŽSK

V. výzva mikroprojekty os 1 PSK-TATRY-ŽSK

01.03.2021 V. výzva mikroprojekty os 1 PSK-TATRY-ŽSK

IV. výzva mikroprojekty os 3 PSK-TATRY-ŽSK

15.06.2020 IV. výzva mikroprojekty os 3 PSK-TATRY-ŽSK

III. výzva mikroprojekty os 3 - PSK-TATRY-ŽSK

16.04.2019 III. výzva - mikroprojekty Tatry-PSK-ŽSK - 3. prioritná os

III. výzva mikroprojekty os 1 - 2020 - PSK-TATRY-ŽSK

04.04.2019 III. výzva - mikroprojekty Tatry-PSK-ŽSK - 1. prioritná os - Výbor pre mikroprojekty, ktorý zasadal dňa 3.4.2019 schválil predĺženie termínu ukončenia 3. výzvy v rámci Strešného projektu s názvom Spája nás príroda a kultúra Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, a to do 31.5.2019, 15:00 hod.

II.výzva 2014-2020 - PSK-TATRY-ŽSK os 3

03.09.2018 2. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK-TATRY-ŽSK - 3 Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania (uzávierka žiadostí do 14.12.2018 do 15:00 hod.)

II. výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK-TATRY-ŽSK

03.04.2017 II. výzva - mikroprojekty Tatry-PSK-ŽSK - 1. prioritná os

Výzva mikroprojekty TATRY

31.01.2017 Výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - Tatry - PSK - ŽSK - dodatková výzva - uzávierka 28.2.2017 do 15:00 hod. - predĺženie termínu

Výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK-TATRY-ŽSK

30.06.2016 Výzva mikroprojekty 2014 - 2020 - PSK-TATRY-ŽSK - os 1 a 3 (uzávierka žiadostí do 14.9.2016 do 15:30 hod.)

  

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 22.09.2016 / Aktualizované: 22.09.2016 HoreTlačiť