Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Cestovné poriadky

Autobusová doprava

Tarifné podmienky

Cestovné poriadky vnútroštátnej autobusovej dopravy v PSK

V zmysle zákona 56/2012 Z. z. o cestnej doprave odbor dopravy PSK schvaľuje cestovné poriadky a ich zmeny pre vnútroštátne prímestské a diaľkové linky Prešovského kraja (aj tie, ktoré vychádzajú z územia Prešovského kraja).

Prímestská autobusová doprava v Prešovskom kraji premáva od 1. júla 2020 v štandardnom prázdninovom režime.

Tlačové správy k zmenám CP v rámci mimoriadnej situácie s COVID-19:

Schvaľovanie cestovných poriadkov a ich zmien

Proces schvaľovania cestovných poriadkov a ich zmien pre vnútroštátne prímestské a diaľkové linky Prešovského kraja (aj tie, ktoré vychádzajú z územia Prešovského kraja) je určený podľa § 15 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Žiadosť o schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny je možné poslať:

Lehota na vybavenie nie je právne určená.  Na toto konanie sa podľa § 50 ods. 4 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní).

Za podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny sú účtované poplatky v zmysle zákona o správnom konaní a sadzobníka.

Železničná doprava

Cestovné poriadky

Informácia obnovení železničnej medzištátnej dopravy (aktualizované 10.06.2020)

 

Konečný návrh Cestovného poriadku ŽSR na obdobie 2019/2020 v Prešovskom samosprávnom kraji, na ktorých je prevádzkovaná železničná osobná doprava:

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR na obdobie 2020/2021 v Prešovskom samosprávnom kraji, na ktorých je prevádzkovaná železničná osobná doprava:

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať na poštovú adresu do 19. júna 2020:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Úsek obchodu Sekcia marketingu

Rožňavská 1 832 72 Bratislava 3

 a na e-mailovú adresu pripomienky.cp@slovakrail.sk

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

 

Publikované: 07.07.2016 / Aktualizované: 05.08.2019 HoreTlačiť