Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Overovanie odbornej spôsobilosti na SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Popis: Certifikáty a osvedčenia odbornej spôsobilosti ... Posledná aktualizácia: 07.06.2016

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Na Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove prebiehalo od 30. mája do 3. júna overovanie odbornej spôsobilosti, o ktoré požiadalo 116 študentov štvrtého ročníka.

Cieľom overovania je získať Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodov do 1000 V v objektoch triedy A. Výnimkou sú študenti zamerania elektroenergetika, ktorí môžu získať osvedčenie bez obmedzenia napätia. Podľa platnej zmluvy medzi firmou E.I.C a našou školou majú študenti, ktorí počas svojho štúdia dosiahli priemer známok do 2,00, nárok na overenie odbornej spôsobilosti zdarma. V tomto školskom roku bolo zvýhodnených 12 študentov.

Prvý júnový deň získalo 27 študentov v spomínanom odbore elektrotechnika Certifikát na elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, a to od firmy E.I.C. Enginnering inspection company Prešov a Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom vrátane bleskozvodov bez napätia v objektoch triedy A, ktoré im zabezpečila naša škola.

Nie je žiadnou novinkou, že študenti našej školy môžu získať rôzne certifikáty už aj počas svojho štúdia. V rámci projektu Certifikácia odborných kompetencií – PC Schematic, do ktorého sa naša škola zapojila, si 14 študentov odboru elektrotechnika odnesie aj Certifikát o získanom vzdelaní v oblasti využívania informačných technológií a grafických systémov.

Do projektu sa mohli zapojiť študenti 4. ročníka, ktorí v rámci svojho študijného odboru absolvovali predmet grafické systémy. Cieľom tohto predmetu je poskytnúť študentom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o využití CAD programov pre návrh elektrickej inštalácie, návrh rozvádzačov a kreslenie jednopólových schém. Pri vyučovaní využívali software PC/SCHEMATIC, ktorý slúži na tvorbu dokumentácie elektrotechnických projektov s databázovou podporou. Úspešným zavŕšením projektu a podmienkou certifikácie bolo vypracovanie Projektu elektrickej inštalácie rodinného domu s úspešnosťou nad 75 %.

***

Prešov 6. júna 2016

Mgr. Jana Pavlišaková
SPŠE Prešov

Fotogaléria:

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   Samospráva   Overovanie odbornej spôsobilosti na SPŠ elektrotechnickej v Prešove

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.