Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Logotypy

Pravidlá pre používanie logotypov Programu

Logotyp – pre PSK (strešné projekty + RKB)

Neoddeliteľnými prvkami tvoriacimi spojený logotyp programu sú:

 • grafický prvok nadväzujúci na logotyp z programového obdobia 2007-2013,
 • názov programu a symbol Európskej únie.

Vo väčšine prípadov (tabule, plagáty, publikácie, diplomy/certifikáty, prezenčné listiny, a pod.) sa odporúča používanie logotypu, ktorý obsahuje odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja.

 • Vždy je potrebné využívať logotypy zo súborov na stiahnutie zo stránky programu.
 • Modifikácia logotypu programu je neprípustná.
 • Je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť tomu, aby bol nápis Európska únia nachádzajúci sa pod vlajkou EÚ vždy čitateľný a viditeľný!
 • Všetky logotypy by sa mali používať vo farebnej verzii.
 • Platí pravidlo, že buď všetky logotypy a znaky umiestnené na danom materiáli/dokumente sú monochromatické alebo farebné. Umiestňovanie časti znakov vo farebnej a časti v čierno-bielej verzii je neprípustné.

Prijímatelia môžu na informačných a propagačných materiáloch umiestňovať aj svoje logotypy. Nemôžu byť väčšie ako spojený logotyp programu (rovnako ako na šírku tak aj na dĺžku logotypu). Medzi emblémami nesmú byť logotypy súkromných vykonávateľov, ktorí pôsobia v rámci projektu, no nie sú prijímateľmi.

V dôsledku nesprávneho použitia logotypov (vrátane ich roztiahnutia, rozmazania, zmeny typu písma a farby a pod.) sa môžu náklady na dané informačné a propagačné materiály považovať za neoprávnené.

Po podpísaní zmluvy

Prijímateľ je povinný umiestniť na svojej webovej stránke (pokiaľ taká stránka existuje)

 • krátky opis projektu – s uvedením jeho cieľov a výsledkov a s dôrazom na fakt, že sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie
 • logotyp (farebný)

Na stránke prijímateľa by mal byť počas realizácie projektu umiestnený odkaz na záložku, ktorá obsahuje informácie o projekte, ako napr. banner so spojeným logotypom, kde po kliknutí návštevník stránky bude presmerovaný na detailný popis projektu.

Projekt by mal byť opísaný podľa nasledujúceho vzoru:

Vzor informácie ohľadom projektu umiestnenej na stránke prijímateľa

 • Spojený logotyp programu
 • Názov projektu
 • Program
 • Vedúci partner projektu; partneri projektu (a adresy ich internetových stránok)
 • Opis projektu
 • Ciele projektu (po ukončení projektu je potrebné doplniť o výsledky projektu)
 • Obdobie realizácie
 • Hodnota projektu
 • Spolufinancovanie z fondov Európskej únie (percentuálny podiel a názov Európsky fond regionálneho rozvoja)
 • Audiovizuálne materiály (napr. fotografie, mapy, krátke filmy)

Logá - mikroprijímateľ

Logotypy na stiahnutie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 30.05.2016 / Aktualizované: 14.09.2017 HoreTlačiť