Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Fond mikroprojektov

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK  

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Strešné projekty slúžia na realizáciu a implementáciu mikroprojektov v rámci Fondu mikroprojektov (ďalej už len FMP). Tieto prostriedky sú určené na realizáciu cezhraničných aktivít v oblasti podpory programu v rámci dvoch prioritných osí:

  • Prioritná os 1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničnej oblasti
  • Prioritná os 3 – Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Mikroprojekty vybrané na poskytnutie finančného príspevku musia prispievať k plneniu cieľov programu a realizovať ukazovatele výstupov priradené k príslušnej prioritnej osi.

Poskytnutie finančného príspevku na miestne iniciatívy menšieho rozsahu, prostredníctvom FMP, by malo tvoriť základ pre väčšie spoločné cezhraničné projekty. V rámci FMP existuje tiež možnosť realizácie investícií ako doplnenia aktivít „mäkkého“ charakteru. Investícia však nemôže byť jediným alebo hlavným cieľom realizácie mikroprojektu.

Každý strešný projekt spoločne pripravujú a realizujú dva alebo – v prípade partnerstva vytvoreného Euroregiónom „Tatry“ a PSK a ŽSK – tri oprávnené subjekty, partneri strešného projektu. V každom z partnerstiev sa realizujú dva strešné projekty. Bližšie informácie v časti - strešné projekty Prešovského samosprávneho kraja.

Viac informácií o programe cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Informácie pre mikroprijímateľov v súvislosti s pandémiou COVID-19

Kontakty pre mikroprijímateľov

Fáza č. 1

(výzva, registrovanie žiadostí o FP pre mikroprojekt, formálne a kvalitatívne hodnotenie až po spracovanie zmluvy pre mikroprojekt, publicita):  

 Mgr. Lucia Mačupová - lucia.macupova@vucpo.sk; tel: 051/7081 525

Fáza č. 2 

(výkon administratívnej kontroly a finančnej kontroly na mieste už zazmluvnených mikroprojektov až po refundáciu finančných prostriedkov):

Mgr. Štefan Žabecký - stefan.zabecky@vucpo.sk; tel: 051/7081 523

Ing. Kornélia Kiliánová - kornelia.kilianova@vucpo.sk; tel: 051/7081 519

Ing. Adéla Koľšovská - adela.kolsovska@vucpo.sk; tel: 051/7081 539

Mgr. Jana Plavčanová - jana.plavcanova@vucpo.sk; tel: 051/7081 536

Ing. Peter Sokolský - peter.sokolsky@vucpo.sk; tel: 051/7081 547

Mikroprojekty PSK

Mikroprojekty PSK - Karpaty (archív výziev, odvolania, Výbor pre mikroprojekty)

Mikroprojekty PSK - Tatry - ŽSK (archív výziev, odvolania, Výbor pre mikroprojekty)

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 24.05.2016 / Aktualizované: 09.04.2021 HoreTlačiť