Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Zdravotníctvo

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Zdravotnícke zariadenia (nemocnice a polikliniky)

Zverejnenie zoznamu zdravotníckych zariadení v Prešovskom kraji s možnosťou vyhľadávania a triedenia.

Viac
 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Služba umožňuje občanovi požiadať elektronicky o určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v Prešovskom samosprávnom kraji.

Viac
 

Ambulantná pohotovostná služba

Zverejnenie zoznamu zariadení ambulantnej pohotovostnej služby (lekárskej služby prvej pomoci) v Prešovskom kraji.

Viac
 

Zdravotné obvody

Rajonizácia – zverejnenie zdravotníckych zariadení podľa zdravotných obvodov v Prešovskom kraji.

Viac
 

Ordinačné hodiny ambulancie

Žiadosť o zmenu ordinačných hodín. Služba umožňuje požiadať Prešovský samosprávny kraj o schválenie ordinačných hodín pre zdravotnícke zariadenia a ústavné zdravotnícke zariadenia na území Prešovského kraja.

Viac
 

Zdravotnícke zariadenia - povolenie prevádzky

Služba pre elektronické podanie žiadosti o povolenie prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia na území Prešovského samosprávneho kraja.

Viac
 

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Informácie o lekárňach a výdajňach zdravotníckych pomôcok v Prešovskom kraji. Zoznam a detailné zobrazenie údajov o zariadení vrátane zobrazenia na mape.

Viac
 

Pohotovostné služby - lekárne

Zverejnenie informácií o pohotovostných službách lekární na území Prešovského kraja.

Viac
 

Lekárne - prevádzkový čas

Služba umožňuje prevádzkovateľovi lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok na území Prešovského kraja elektronicky požiadať o schválenie prevádzkového času.

Viac
 

Povolenia činnosti verejnej lekárne

Služba umožňuje elektronicky požiadať o vydanie/ zmenu/ pozastavenie/ zrušenie povolenia na prevádzkovanie lekárne, pobočky alebo výdajne zdravotníckych pomôcok v Prešovskom kraji.

Viac
 

Oznamy ŠÚ pre kontrolu liečiv

Informovanosť o nedostatkoch v kvalite liekov a zdravotníckych pomôcok, o pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov alebo zdravotníckych pomôcok z obehu alebo z prevádzky.

Viac
 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Zdravotníctvo

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: