Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC

Popis služby

V zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja predseda na začiatku rokovania oznámi počet prítomných a ospravedlnených poslancov.

Neúčasť poslancov na rokovaní zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred predsedovi alebo podpredsedovi.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Zoznamy poslancov a dochádzka na zasadnutiach Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch bude zverejnená prítomnosť poslancov podľa jednotlivých parametrov  - meno, priezvisko, zasadnutie, politická strana. Vyhľadávanie bude možné  podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, meno a priezvisko poslanca.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Priezvisko - zadajte priezvisko

Meno - zadajte krstné meno

Zasadnutie Dátum zasadnutia Poslanec Politická strana Prítomnosť
29/2021 30.08.2021 Ing. Jozef Janiga k_NEZ PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ing. Adrián Kaliňák k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 PhDr. Jaroslav Makatúra k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 MUDr. Patrik Mihaľ k_KDH NEPRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Mgr. Miloslav Repaský k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Mgr. Martin Šmilňák k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 PhDr. Ján Vook k_DpR PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Mgr. Igor Wzoš nezaradeny PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 PhDr. Michal Babin nic PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Mgr. Jozef Bača k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 PhDr. Jozef Baran k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 RNDr. Zuzana Bednárová k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Mgr. art. Juraj Bochňa k_DpR PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 PaedDr. Patrícia Bujňáková k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 PhDr. Rudolf Dupkala k_DpR PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ing. Martin Fecko k_KDH NEPRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák k_HLAS NEPRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ing. Pavol Gašper k_DpR NEPRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 JUDr. Dušan Hačko k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 MUDr. Ján Hencel k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Mgr. Katarína Heredošová k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ján Hirčko nezaradeny NEPRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ing. Marek Hrabčák k_DpR PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Jozef Kanuščák k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ing. Jozef Kmec nezaradeny PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Mgr. Peter Kocák k_DpR PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 MUDr. Martin Lajoš nezaradeny PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 PaedDr. Viera Leščáková k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Mgr. Jozef Lukáč k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ing. Dušan Lukáč k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ing. Martin Meričko k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ing. Ondrej Mudry k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Stanislav Obický k_DpR PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 MUDr. Martin Jakubov nezaradeny PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Pavel Hudáček k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ján Holinka k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 JUDr. Pavel Hagyari k_NEZ PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 PhDr. Marián Damankoš k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ing. Vladimír Jánošík k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ing. Andrea Turčanová k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Michal Sýkora k_NEZ PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ing. Peter Sokol nezaradeny PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 MUDr. Pavol Slovík k_NEZ PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Mgr. Nadežda Sirková k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ing. Ján Ragan k_NEZ PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 MUDr. František Orlovský k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 PhDr. Vladimír Ledecký k_NEZ NEPRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 Ing. Stanislav Kahanec k_KDH PRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 PhDr. Ivan Hopta USVIT NEPRÍTOMNÝ(Á)
29/2021 30.08.2021 MUDr. Boris Hanuščak k_HLAS PRÍTOMNÝ(Á)
Nájdených 310 záznamov, zobrazujem 1 až 50.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Zastupiteľstvo   Dochádzka poslancov na zasadnutia zastupiteľstva

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: