Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Podanie podnetu v zmysle zákona 307/2014 Z.z.

Posledná aktualizácia: 14.08.2017

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Informácie o možnosti podania podnetu v zmysle zákona
č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Podnet podávaný zamestnancami PSK a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Na uvedený kontakt je možné podávať protispoločenský podnet podľa zákona č. 307/2014 Z. z., ktorý je platný len pre všetkých zamestnancov Prešovského samosprávneho kraja a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Podnetom je:

Možnosť podania podnetu

Podnet možno podať

Zodpovednou osobou je hlavný kontrolór PSK.

Písomné podanie

Písomný podnet sa zasiela na adresu:

Úrad PSK - Hlavný kontrolór
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Obálka s podnetom musí byť označená: Podnety – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ.

 

Ústne podanie

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom hlavného kontrolóra.

 

Elektronické podanie

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk.

Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: <a href='/sk/samosprava/' class='navbar'>Samospráva</a> <span>&nbsp;</span> <a href='/sk/samosprava/udaje/' class='navbar'>Základné údaje</a> <span>&nbsp;</span> <a href='/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/' class='navbar'>Úradná tabuľa</a> <span>&nbsp;</span> <a href='/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/ziadost-podnet-navrh-staznost/' class='navbar'>Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť</a> <span>&nbsp;</span> <a href='/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/ziadost-podnet-navrh-staznost/podnety-podla-zakona-c-307-z-roku-2014/' class='navbar'>Podnety podľa zákona č. 307 z roku 2014</a>

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:


PÄTIČKA:

Copyright © 2018 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.