Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Samospráva Prešovského kraja

Fotografia predsedu PSK, Milana Majerského

Vážení obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja,

naša krajina sa ocitla v neľahkej situácií. Čelíme vírusu, na ktorý zatiaľ nepoznáme liek, ani vakcínu. Vo svete už tomuto neznámemu vírusu podľahlo niekoľko tisíc ľudí. Aj keď na Slovensku máme zatiaľ len mierny nárast nakazených, každým dňom sa situácia môže zmeniť.

 

Každý z nás môže prispieť k tomu, aby sme koronavírus porazili. K prijatým opatreniam ale musíme pristupovať so všetkou vážnosťou. Chráňme si naše zdravie, pretože je to najdôležitejšie, čo máme. Zodpovednosť je na každom z nás.

Milan Majerský
 

Najnovšie na webe

Jubilanti 2020/Július Jakoby - výstava04.06.2020

Voľné pracovné miesto - Učiteľ odborných elektrotechnických predmetov, Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov (uzávierka 30.06.2020)01.06.2020

Voľné pracovné miesto - Hospodársko - ekonomický pracovník, Stredná priemyselná škola, Snina (uzávierka 15.06.2020)01.06.2020

Voľné pracovné miesto - Hlavný majster odbornej výchovy, SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce (uzávierka 19.06.2020)01.06.2020

Aktualizácia č.7 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách29.05.2020

Aktualizácia č.7 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách (otvorená výzva)29.05.2020

Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17. 29.05.2020

Vyhodnotenie súťaže SKSI „O najlepší projekt“29.05.2020

Voľné pracovné miesto - Učiteľ španielskeho jazyka, Gymnázium, Poprad (uzávierka 15.06.2020)28.05.2020

Voľné pracovné miesto - Učiteľ telesnej a športovej výchovy, SOŠ hotelová, Vysoké Tatry (uzávierka 05.06.2020)28.05.2020

Vypísať všetky