Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 

Samospráva Prešovského kraja

Fotografia predsedu PSK, Milana Majerského

Vážení obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja,

toto leto je výnimočné. Už sa nehrnieme masívne do zahraničia, ale hľadáme dovolenkové destinácie u nás, na Slovensku. Dobrou správou je, že za neobjavenými miestami nemusíme cestovať ďaleko. V Prešovskom kraji ich máme hneď niekoľko. Tiež sa môžeme pochváliť najväčším počtom kultúrnych, architektonických a prírodných pamiatok na Slovensku.

Vymeňme preto more za Domašu, vyberme sa do hôr, spoznávajme naše hrady alebo sa pozrime na najtmavšiu oblohu v Poloninách. Skrátka, strávme leto v Prešovskom kraji. Srdečne vás pozývam.

Milan Majerský
 

Najnovšie na webe

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Prešov do vlastníctva Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené od 07. 08. 2020 do 24. 08. 2020, 10:00).07.08.2020

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 314/2016 zo dňa 23.02.2016 ( zverejnené od 07.08.2020 do 24.08.2020, 10:00)07.08.2020

Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 329/2019 zo dňa 21.10.2019 (zverejnené od 07.08.2020 do 24.08.2020, 10:00).07.08.2020

(O.V.S - Byt č.2, vchod1, prvé poschodie, súpisné číslo 193, k.ú. Bijacovce)06.08.2020

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-5905.08.2020

Voľné pracovné miesto - Inštruktor/-ka sociálnej rehabilitácie - CSS Clementia, Ličartovce05.08.2020

Voľné pracovné miesto - Archeológ/archeologička, Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni (uzávierka 14.08.2020)04.08.2020

Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka anglického jazyka, SOŠ služieb, Prešov (uzávierka 14.08.2020)04.08.2020

Voľné pracovné miesto - Upratovač/ka – vrátnik/čka – informátor/ka, Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec (uzávierka 13.08.2020)04.08.2020

Voľné pracovné miesto - Referent/ka prevádzkovo-investičného oddelenia, Stredná odborná škola technická, Poprad (uzávierka 17.08.2020)04.08.2020

Vypísať všetky