Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Hlavný cieľ – do 1. novembra zabezpečiť posypový materiál

K dnešnému dňu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) nemusela zasahovať v súvislosti s odstraňovaním následkov zimy. Počasie je mimoriadne priaznivé vo všetkých lokalitách kraja. SÚC PSK je v štádiu príprav na zimnú sezónu. Momentálne prebieha zásobovanie posypových materiálov na jednotlivých skládkach, postupne sa pripravuje technika určená na zimnú údržbu tak, aby vydržala náročné podmienky zimy.

Potreba posypových materiálov vychádza z priemernej spotreby za posledných päť zimných období. „Pri vytváraní skladových zásob sme vychádzali z týchto údajov, finančných limitov na tento rok a kapacitných možností skládok na strediskách údržby. Naším zámerom je predzásobiť sa tak, aby sme k 1. novembru mali minimálne 30 % predpokladanej spotreby posypovej soli, teda cca 6 000 ton a minimálne 50 % inertného materiálu, čo znamená približne 32 000 ton,“ konkretizuje riaditeľ SÚC PSK Vladimír Kozák. Podľa jeho slov by tým „mali byť vytvorené podmienky na vstup do zimnej sezóny. Konečná bilancia bude možná až po jej ukončení. Musíme mať však stále na zreteli, že zima sa nedá naplánovať, o všetkom rozhodne príroda.“ Posledné výjazdy v rámci minuloročnej zimnej služby realizovali cestári 9. apríla v oblastiach Poprad, Stará Ľubovňa, Prešov a Bardejov.

V nadchádzajúcej zimnej sezóne 2013/2014 budú cestári zabezpečovať údržbu 3 013 kilometrov ciest, vrátane 635,8 km ciest I. triedy a rýchlostných ciest R. Na to má SÚC PSK k dispozícii 120 posypových vozidiel, pričom priamo do výkonu bude nasadených 108 vozidiel. Z vozidlového parku je 21 ks novších vozidiel Mercedes Benz (do 6 rokov životnosti), ostatné sú po oficiálnej životnosti, takže na cestách v zime budú jazdiť aj vozidlá staršie ako 25 rokov. „Spoľahlivosť týchto vozidiel zabezpečujeme v rámci našich finančných možností s ohľadom na ich vek. Mesiac október je určený na vykonanie posledných opráv a prípravu strojov na zimné obdobie,“ vysvetlil V. Kozák.

Zimná technika sa bude počas údržby systematicky pohybovať po vopred vymedzených trasách. Všetky cesty v kraji sú rozdelené do 106 okruhov. Ich zjazdnosť bude v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke zabezpečovať cca 411 pracovníkov Správy a údržby ciest PSK, z toho 324 vodičov. Sú zaradení do troch striedajúcich sa zmien s 12-hodinovou pracovnou dobou.

Náklady na zimnú údržbu sa pohybujú od 30 až do 40 % rozpočtu SÚC PSK. „Celková výška nákladov, samozrejme, v najvyššej miere závisí od charakteru zimy, teda teplôt, zrážok a ďalších vplyvov, od ktorých sa následne odvíjajú výkony a spotreba posypových materiálov a pohonných látok,“ priblížil riaditeľ SÚC PSK. V posledných rokoch sa priemerné náklady na zimnú údržbu pohybujú okolo 5,6 mil. €, pričom náklady na posypový materiál predstavujú 2,0 až 2,5 mil. €.

***

Počet zamestnancov SÚC PSK - predpoklad na ZÚC 2013/2014
 

Počet okruhov

Vodiči

Strojníci

Traktoristi

Zima celkom
Počet R

BJ

13

36

9

3

48

HE

18

54

9

3

66

PP

21

66

18

4

88

PO

21

66

12

2

80

SL

11

33

9

2

44

SK

12

36

6

3

45

VT

10

30

9

1

40

SUC

106

324

72

18

411

***

Prešov 1. novembra 2013

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 01.11.2013 / Aktualizované: 01.11.2013 HoreTlačiť