Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

INEKO 2013

Najlepšie na Slovensku hospodári Prešovský kraj 

Prešovský samosprávny kraj je aj po roku 2012 stále najlepšie hospodáriacim krajom spomedzi všetkých ôsmich vyšších územných celkov na Slovensku. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO na internetovom portáli, kde sú zverejnené informácie o hospodárení slovenských obcí a vyšších územných celkov. Finančné zdravie Prešovského kraja je označené ako „dobré“ a má hodnotu +1,8 na stupnici od -3 po +3. Spomedzi všetkých krajov je to najviac, druhý kraj v poradí – Nitriansky má skóre +1,6. 

„Oproti minulému roku sme si polepšili o tri desatiny,“ neskrýva spokojnosť predseda ekonomicky najslabšieho regiónu Peter Chudík. Ako dodal, „s veľkým napätím sme očakávali zverejnenie údajov na webovom portáli. Snažili sme sa v minulom roku nájsť naše slabé miesta a zamerať sa na ukazovatele, kde sme vykazovali nižšie ohodnotenie. Potvrdenie prvého miesta je nás nesmierne motivujúce. Má to zmysel – sústrediť sa na financie.“ 

Medzi päť najdôležitejších indikátorov finančnej stability samospráv patria celkový dlh, dlhová služba, záväzky aspoň 60 dní po splatnosti, okamžitá likvidita a základná bilancia. Najvyššie ohodnotenie +3 získal PSK za záväzky aspoň 60 dní po splatnosti.
Inštitút však sleduje aj iné indikátory – ako napríklad záväzky po splatnosti k príjmom, pohotovú likviditu, bilanciu bežného účtu a ďalšie. Patrí medzi ne aj dlh na obyvateľa. Celkový dlh na obyvateľa v PSK za rok 2012 predstavuje 54 eur, kým v roku 2011 to bolo 75 € a v roku 2010 dokonca 81 €.

„Pozitívne hodnotenie finančnej kondície kraja je pre nás obrovským zadosťučinením. Prešovský kraj je síce ekonomicky najslabším regiónom Slovenska, ale nezávislé hodnotenie dokazuje, že aj napriek takému hendikepu môžeme dobre hospodáriť. Už dlhé roky sme maximálne zodpovední pri vynakladaní finančných prostriedkov a nemáme benevolentný prístup k používaniu vlastných, či externých zdrojov. Správame sa ako normálna domácnosť – míňame len toľko, koľko máme. Hodnotenie dokazuje, že je to správna cesta,“ komentuje výsledky predseda PSK Peter Chudík.

Prešovský samosprávny kraj je s počtom obyvateľov viac ako 815 000 najľudnatejším regiónom Slovenska. Bežné príjmy PSK v roku 2012 presiahli 150 miliónov eur. Kapitálové výdavky v tom istom roku dosiahli takmer 19 miliónov eur. Úverové zdroje samosprávneho kraja mierne presahujú 44 miliónov eur, čo predstavuje 29,4 %.

Z miest Prešovského kraja má, tak ako v roku 2011, najvyššie skóre mesto Kežmarok +2,2. Kým za rok 2011 hodnotu +2 presiahol len Kežmarok, za rok 2012 sa v Prešovskom kraji k nemu pridali ešte dve mestá – Poprad a Svit, ktoré za rok 2012 zhodne vykazujú finančné skóre +2,1. Na opačnom konci rebríčka s hodnotou skóre -0,5 je Veľký Šariš. Krajské mesto Prešov má finančné zdravie ohodnotené na +0,3.

Internetový portál o hospodárení samosprávy – regionálnej i miestnej, spustil nezávislý ekonomický inštitút INEKO v roku 2012. Jeho hlavným cieľom bolo prispieť k dlhodobej udržateľnosti hospodárenia a finančnej stability obcí a vyšších územných celkov. Portál obsahuje úplnú databázu obcí a vyšších územných celkov s údajmi o plnení vybraných ukazovateľov a to od roku 2006.

 

***

 

Prešov 19. augusta 213

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

 

Prehľad finančnej stability samosprávnych krajov SR podia INEKO:

Samosprávny kraj

Finančné skóre

Prešovský

+1,8

Nitransky

+1,6

Bratislavský

+1,2

Žilinský

+1,1

Košický

+0,8

Trnavský

+0,5

Trenčiansky

+0,5

Banskobystrický

+0,3

 

 

Dlh na obyvateľa za rok 2012 v jednotlivých krajoch:

Samosprávny kraj

Dlh na obyvateľa

Prešovský

50 €

Banskobystrický

50 €

Košický

53 €

Nitriansky

54 €

Žilinský

59 €

Bratislavský

70 €

Trenčiansky

93 €

Trnavský

100 €

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20.08.2013 / Aktualizované: 20.08.2013 HoreTlačiť