Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Modernizácia skvalitní život telesne postihnutým

Prešovský samosprávny kraj (PSK) dnes slávnostne otvoril zrekonštruované priestory Domova sociálnych služieb (DSS) na Volgogradskej ulici v Prešove. Ide o špecifické zariadenie pre klientov s telesným postihnutím, jedinečné v celom kraji. Rozsiahla rekonštrukcia domova realizovaná za plnej prevádzky trvala dva roky (od júna 2011 do júna 2013) a stála cca 2,5 milióna €.

Obnova, prvá od roku 1971, kedy bol objekt postavený, prebiehala v rámci projektu Rekonštrukciou a modernizáciou DSS zvyšujeme kvalitu poskytovaných služieb v rámci Regionálneho operačného programu. Týkala sa nielen stavebných prác, ale aj vnútorného vybavenia.

Celkové výdavky na rekonštrukciu dosiahli 2,5 milióna eur, z toho výdavky projektu predstavovali 2,3 milióna eur. Prešovský samosprávny kraj okrem 5-percentného kofinancovania zaplatil aj všetky nadlimitné výdavky, ktoré presiahli 180 tisíc eur. Týkali sa predovšetkým odstránenia havarijného stavu objektu dielne. „Celkové spolufinancovanie vyššieho územného celku predstavuje asi 295 tisíc eur,“ spresnil predseda PSK Peter Chudík.

V domove boli vymenené okná a osadené žalúzie vo všetkých objektoch zariadenia, opravené strechy, všetky objekty boli zateplené a dostali novú fasádu. Telesne postihnutým klientom život zjednoduší aj výmena šiestich prechodových dverí za automaticky posuvné a rekonštrukcia dvoch výťahov. V rámci projektu prebehla tiež rekonštrukcia a modernizácia práčovne, spojovacej chodby, balkónov, toaletných zariadení. Zmodernizovalo sa deväť kúpeľní so špeciálnym vybavením (hydraulická vaňa, sprchovací kút so sklopnou sedačkou, sprchový dezinfekčný panel, hydraulický sprchový vozík Basic, hydraulická sprchovacia hydraulická stolička Calypso, pojazdné sprchovacie a toaletné kreslo).

Kvalitu života prijímateľom zvýši aj nové vnútorné vybavenie, medzi ktorým nechýba 30 polohovateľných postelí a ďalšie špeciálne zariadenia, ako transportné lehátko, kreslá pre kardiakov a ďalšie.

Snažíme sa venovať pozornosť sociálnej sfére. Keď sme zariadenia v roku 2002 prevzali, všetky boli v 30 - 40-ročných budovách a potrebovali investície. Nedá sa všetko urobiť naraz, preto modernizácie realizujeme postupne. Len v tomto roku je to už štvrtý ukončený projekt. Doteraz to boli v Prešove Krajské autistické centrum a rekonštrukcia v zariadení Slnečný dom a v Kežmarku detský stacionár. Postupujeme však ďalej, pretože vrcholia práce na projektoch v DSS v Giraltovciach a DSS v Kalinove. Z vlastných finančných prostriedkov sme tiež zmodernizovali kotolňu v Osadnom a pripravujeme rekonštrukciu v DSS vo Svidníku,“ zhodnotil P. Chudík. Ako dodal, „chceme, aby sa tu klientom dobre žilo a zamestnancom pracovalo čo najlepšie. To je náš cieľ.“

Domov sociálnych služieb na Volgogradskej ulici poskytuje služby pre 155 prijímateľov sociálnej pomoci (135 dospelých a 20 detí), o ktorých sa stará 113 zamestnancov.

***

Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje vo svojej pôsobnosti financovanie 27 zariadení sociálnych služieb s právnou subjektivitou a 29 zariadení bez právnej subjektivity (rehabilitačné strediská, útulky, krízové strediská, zariadenia núdzového bývania, špecializované zariadenia a zariadenia podporovaného bývania), v ktorých pracuje viac ako 1 470 zamestnancov. Krajská samospráva tiež prispieva na financovanie neštátnych subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby. Ročný rozpočet pre oblasť sociálneho zabezpečenia v PSK presahuje 24 miliónov eur.

***

Prešov 15. augusta 2013

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Fotogaléria:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 15.08.2013 / Aktualizované: 16.08.2013 HoreTlačiť