Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

SOPK udelila čestné uznanie SPŠE v Prešove

Popis: Čestné uznanie pre SPŠE v Prešove ... Posledná aktualizácia: 12.03.2013

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Logo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v PrešoveNa valnom zhromaždení Prešovskej regionálnej komory (PRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) 6. marca odovzdal prezident svetovej komorovej federácie a predseda predstavenstva SOPK Peter Mihók čestné uznanie Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Ocenenie prevzal riaditeľ školy Slavomír Kožár.

Stredná priemyselná škola (SPŠ) elektrotechnická v Prešove oslávila v roku 2012 významné jubileum, kedy od jej založenia uplynulo 60. rokov. Od svojho vzniku sa venuje výchove stredoškolskej mládeže v elektrotechnických odboroch a za dobu existencie školy prešlo jej bránami viac ako 6 400 absolventov, ktorí sa uplatnili v elektrotechnických povolaniach nielen na východe Slovenska. Riaditeľ školy Slavomír Kožár ako člen Predstavenstva PRK SOPK participuje na komorových aktivitách a prispieva ku šíreniu jej dobrého mena.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove systematicky hľadá a nachádza riešenia pre sústavné zvyšovanie svojej prestíže. Dobré meno SPŠ elektrotechnickej v Prešove je odvodené od kvality učiteľov, metód vyučovania, moderného vybavenia a úrovne absolventov. Okrem odborného vzdelávania ponúka škola v rámci vyučovacích, ale aj mimovyučovacích možností získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, získanie medzinárodne uznávaných certifikátov ECDL – European Computer Driving Licence, v rámci CISCO Networking Academy Program – certifikáty sieťových technológií.

Študenti školy sa zapájajú do súťaží a riešení problémov z praxe:

Istanbulský 15. ročník najväčšej a najvýznamnejšej celosvetovej robotickej súťaže RoboCup priniesol pre školu v roku 2011 v dvoch disciplínach dva tituly majstrov sveta v dvoch hlavných kategóriách. Aj tento úspech svedčí o dobrej úrovni a kvalite vzdelávania v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove.

***

Prešov 12. marca 2013

Slavomír Kožár
riaditeľ SPŠE

Fotogaléria:

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   Samospráva   SOPK udelila čestné uznanie SPŠE v Prešove

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.