Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Učili sa spravovať osobné financie

Popis: Workshop na získanie finančnej gramotnosti ... Posledná aktualizácia: 12.03.2013

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove v polovici februára zorganizovala vo svojich priestoroch pre žiakov základných škôl workshop zameraný na získanie gramotnosti v oblasti finančníctva.

Učitelia odborných ekonomických predmetov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka prišli so zaujímavou a zároveň tvorivou myšlienkou. Zorganizovali tvorivú dielňu pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl. Žiakov z desiatich škôl bardejovského okresu sprevádzali a zároveň vzdelávali študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka odboru obchod a podnikanie a odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.

V prvej časti workshopu si žiaci ujasnili pojem finančná gramotnosť, dozvedeli sa o úrovni finančných vedomostí žiakov základných škôl a dozvedeli sa, na aké otázky z oblasti spravovania financií by mali žiaci v ich vekovej skupine vedieť odpovedať.

Od vymedzenia základných pojmov prešli do druhej časti workshopu k finančnému vzdelávaniu, po ktorom nasledovala práca s konkrétnou prípadovou štúdiou.

Výsledkom a zároveň cieľom vzdelávania bolo vypracovanie osobného finančného plánu žiakmi základných škôl, ktorí mohli nejasnosti konzultovať so študentmi odborníkmi – už vzdelanými v tejto oblasti (vzdelávajú sa počas vyučovania v rámci ekonomických predmetov).

Osobné finančné plány boli ohodnotené odbornou komisiou, víťazom sa stal 3-členný tím žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Egídia.

***

Bardejov 12. marca 2013

Mgr. Ľubica Michalíková
HA J. Andraščíka Bardejov

Fotogaléria:

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   Samospráva   Učili sa spravovať osobné financie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.