Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

23. ročník olympiády v nemeckom jazyku

Popis: Ďalší úspech v cudzom jazyku pre SOŠ vo Vranove ... Posledná aktualizácia: 06.03.2013

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Význam ovládania cudzích jazykov vo svete neustále rastie. Znalosť cudzích jazykov rozširuje možnosti získať lepšie platené zamestnanie v zahraničí i v zahraničných firmách na Slovensku. 

Preto je ťažko pochopiteľná nechuť značnej časti žiakov stredných odborných škôl k učeniu sa cudzích jazykov. O to viac poteší fakt, že sa nájdu aj takí žiaci, ktorí sú ochotní venovať sa štúdiu cudzích jazykov nie iba v rámci školského vyučovania, ale robiť aj niečo navyše, napr. zúčastniť sa na jazykovej olympiáde. Takých žiakov máme aj na Strednej odbornej škole (SOŠ) na Ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou.

V školskom roku 2012/2013 prebieha 23. ročník olympiády v nemeckom jazyku. Krajské kolo olympiády sa konalo v Poprade. Rovnako ako minulý rok v Prešove, aj teraz patril k najlepším Jozef Antol, žiak tretieho ročníka Strednej odbornej školy na Ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou, ktorý opäť obsadil 1. miesto v kategórii 2 D (žiaci stredných odborných škôl) a získal možnosť reprezentovať Prešovský samosprávny kraj vo svojej kategórii v celoslovenskom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

Aby mohli obstáť v takej náročnej postupovej súťaži, akou táto olympiáda je, musia žiaci ovládať gramatiku, rozumieť počutému i čítanému textu, rozprávať na vybrané témy a pohotovo reagovať na podnety poroty. To všetko zvládol Jozef Antol výborne.

Držíme mu palce a želáme veľa úspechov v celoštátnom kole!

***

Anna Žipajová
SOŠ, Ul. A. Dubčeka, Vranov nad Topľou

Fotogaléria:

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   Samospráva   23. ročník olympiády v nemeckom jazyku

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.