Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Výzva KaHR – 111SP - 1201

Popis: Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP (KaHR–111SP-1201) ... Posledná aktualizácia: 05.03.2013

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 4. marca 2013 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov, kód výzvy KaHR-111SP-1201 (ďalej len „usmernenie“).

 

 

Cieľom   usmernenia  k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

    1. predĺženie obdobia na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, posunutie dátumu uzávierky výzvy na 26. apríla 2013
    2. spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom výzvy KaHR – 111SP – 1201 

 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:

zdroj: MHSR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   Samospráva   Výzva KaHR – 111SP - 1201

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.