Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Autoopravár JUNIOR CASTROL 2013

Popis: Výrazný úspech mladých autoopravárov z Humenného ... Posledná aktualizácia: 01.03.2013

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Žiaci Strednej odbornej školy na Mierovej ulici 1973/79 v Humennom sa zapojili do súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2013.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom je propagácia remesla autoopravár medzi širokou verejnosťou a zlepšenie spolupráce zamestnávateľov so školami a žiakmi. Súťaž je aj nástrojom motivácie žiakov vzdelávať sa v remesle autoopravár a v neposlednom rade aj nástrojom na zvýšenie záujmu žiakov o učebný odbor autoopravár.

Samotná súťaž má školské, oblastné a celoslovenské kolo.

Školské kolo súťaže pozostáva z teoretickej a poznávacej časti, ktoré tvoria on-line testy a úlohy. Žiaci sa na súťaž pripravovali pod odborným vedením Ing. Jaroslava Beňatinského. Najúspešnejší žiaci školského kola, ktoré sa konalo 29. januára, postúpili do oblastného kola.

Oblastné kolo súťaže absolvovali naši žiaci 14. februára v Košiciach. Pozostávalo z troch postupových častí - teoretickej, poznávacej a praktickej. A práve tu sa zrodil výrazný úspech žiakov III. A odboru autoopravár-mechanik. Žiaci Strednej odbornej školy na Mierovej ulici 1973/79 v Humennom preukázali výborné vedomosti a obsadili v oblastnom kole:

    1. miesto: Norman Opálka
    2. miesto: Michal Scigeľ
    3. miesto: Dávid Slepák

Žiakom a Ing. Beňatinskému, ktorý ich na súťaž pripravoval, srdečne blahoželáme k úspechu a želáme veľa šťastia na celoslovenskom kole v dňoch 11. a 12. marca v Nitre.

Zároveň ďakujeme firme Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., v ktorej žiaci vykonávajú odborný výcvik za veľmi dobrú spoluprácu pri príprave žiakov.

 

 

Humenné 1. marca 2013

(soshe)

 

Fotogaléria:

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   Samospráva   Autoopravár JUNIOR CASTROL 2013

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.