Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zamestnanci úradu

Kontakty na zamestnancov Úradu PSK v podobe vyhľadávacieho formulára podľa zadaného kritéria

Kontakty je možné vyhľadávať podľa odboru/oddelenia alebo podľa priezviska.  

Vyhľadať kontakt

   

PaedDr. Milan Majerský, PhD.

predseda PSK
predseda@psk.sk
tel: 051/7081 101-102
miestnosť: 124 I. poschodie

MUDr. Peter Bizovský, MPH

podpredseda PSK
peter.bizovsky@psk.sk
tel: 051/7081 124, +421 903 906 603
miestnosť: 143 I. poschodie

MUDr. Martin Jakubov

podpredseda PSK
martin.jakubov@psk.sk
tel: 051/7081 124, +421 905 430 819
miestnosť: 143 I. poschodie

PhDr. Jozef Lukáč

podpredseda PSK
jozef.lukac@psk.sk
tel: 051/7081 124, +421 911 155 769
miestnosť: 143 I. poschodie

PaedDr. Marek Cimbala, PhD.

Kancelária predsedu PSK
riaditeľ kancelárie predsedu
marek.cimbala@psk.sk
tel: 051/7081 108
miestnosť: 123 I. poschodie

Bc. Zuzana Čechová

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
zuzana.cechova@psk.sk
tel: 051/7081 101
miestnosť: 124 I. poschodie

Ľudmila Hiriaková

Kancelária predsedu PSK
sekretariát predsedu
ludmila.hiriakova@psk.sk
tel: 051/7081 102
miestnosť: 124 I. poschodie

Mgr. Lea Heilová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
lea.heilova@psk.sk
tel: 051/7081 137
miestnosť: 149 I. poschodie

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

Mgr. Veronika Nováková

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
veronika.novakova@psk.sk
tel: 051/7081 134
miestnosť: 148 I. poschodie

Mgr. Ivana Ondriová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
ivana.ondriova@psk.sk
tel: 051/7081 132
miestnosť: 149 I. poschodie

PaedDr. Ľubomíra Pružinská, PhD.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
lubomira.pruzinska@psk.sk
tel: 051/7081 133
miestnosť: 147 I. poschodie

Mgr. Lucia Puchalová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
lucia.puchalova@psk.sk
tel: 051/7081 136
miestnosť: 147 I. poschodie

Ing. Marta Sibalová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
marta.sibalova@psk.sk
tel: 051/7081 139
miestnosť: 147 I. poschodie

Ing. Mária Smetanová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
vedúca oddelenia
maria.smetanova@psk.sk
tel: 051/7081 144
miestnosť: 140 I. poschodie

Mgr. Jana Mašlejová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
jana.maslejova@psk.sk
tel: 051/7081 146
miestnosť: 141 I. poschodie

Antónia Rokošná

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
antonia.rokosna@psk.sk
tel: 051/7081 148
miestnosť: 304 III. poschodie

Mgr. Margita Vojteková

Kancelária predsedu PSK, oddelenie práce a miezd
margita.vojtekova@psk.sk
tel: 051/7081 145
miestnosť: 139 I. poschodie

Mgr. Patrícia Janošková Hnátová, MBE.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
vedúca oddelenia
patricia.janoskovahnatova@psk.sk
tel: 051/7081 521
miestnosť: 219 II. poschodie

Ing. Mgr. Viera Balentová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
viera.balentova@psk.sk
tel: 051/7081 534
miestnosť: 216 II. poschodie

PhDr. Diana Dinis Chudíková, PhD.

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
diana.dinischudikova@psk.sk
tel: 051/7081 533
miestnosť: 216 II. poschodie

Mgr. Alexandra Lichtigová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
alexandra.lichtigova@psk.sk
tel: 051/7081 524
miestnosť: 220 II. poschodie

Mgr. Patrícia Mattová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie zahraničných vzťahov a protokolu
patricia.mattova@psk.sk
tel: 051/7081 535
miestnosť: 216 II. poschodie

Mgr. Štefan Pavlík

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
poverený vedením odboru
stefan.pavlik@psk.sk
tel: 051/7081 166
miestnosť: 417 IV. poschodie

Lucia Sopková

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
sekretariát
lucia.sopkova@psk.sk
tel: 051/7081 152
miestnosť: 425 IV. poschodie

Ing. Lucia Balogová

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
lucia.balogova@psk.sk
tel: 051/7081 154
miestnosť: 424 IV. poschodie

Mgr. Veronika Buzogaňová

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
veronika.buzoganova@psk.sk
tel: 051/7081 153
miestnosť: 421 IV. poschodie

Ing. Renáta Džoganíková

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
renata.dzoganikova@psk.sk
tel: 051/7081 164
miestnosť: 424 IV. poschodie

Mgr. Martina Eliašová, PhD.

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
martina.eliasova@psk.sk
tel: 051/7081 168
miestnosť: 420 IV. poschodie

Mgr. Milena Farkasová

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
milena.farkasova@psk.sk
tel: 051/7081 159
miestnosť: 420 IV. poschodie

Ing. Mgr. Jozef Kyseľ

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
jozef.kysel@psk.sk
tel: 051/7081 162
miestnosť: 420 IV. poschodie

Mgr. Peter Louma

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
peter.louma@psk.sk
tel: 051/7081 165
miestnosť: 417 IV. poschodie

Mgr. Denisa Pasečiaková

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
denisa.paseciakova@psk.sk
tel: 051/7081 163
miestnosť: 420 IV. poschodie

PaedDr. Bibiána Petrušová

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
bibiana.petrusova@psk.sk
tel: 051/7081 157
miestnosť: 420 IV. poschodie

Mgr. Kamil Štoffa

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
kamil.stoffa@psk.sk
tel: 051/7081 174
miestnosť: 425 IV. poschodie

Mgr. Gabriela Švárna

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
gabriela.svarna@psk.sk
tel: 051/7081 169
miestnosť: 418 IV. poschodie

Mgr. Karol Ujhelyi

Odbor SO pre IROP, oddelenie implementácie projektov
karol.ujhelyi@psk.sk
tel: 051/7081 156
miestnosť: 418 IV. poschodie

Mgr. Mário Kilián

Odbor SO pre IROP, oddelenie riadenia a koordinácie
vedúci oddelenia
mario.kilian@psk.sk
tel: 051/7081 161
miestnosť: 428 IV. poschodie

Ing. Helena Miščíková

Odbor SO pre IROP, oddelenie riadenia a koordinácie
helena.miscikova@psk.sk
tel: 051/7081 158
miestnosť: 418 IV. poschodie

PhDr. Monika Štoffová

Odbor SO pre IROP, oddelenie riadenia a koordinácie
monika.stoffova@psk.sk
tel: 051/7081 167
miestnosť: 418 IV. poschodie

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA

Odbor strategického rozvoja
vedúca odboru
martina.slivkova@psk.sk
tel: 051/7081 501
miestnosť: 317 III. poschodie

PhDr. Bibiána Arvayová

Odbor strategického rozvoja
sekretariát
bibiana.arvayova@psk.sk
tel: 051/7081 502
miestnosť: 318 III. poschodie

RNDr. Bibiána Miščíková, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
vedúca oddelenia
bibiana.miscikova@psk.sk
tel: 051/7081 590
miestnosť: 315 III. poschodie

Ing. Mgr. Barbara Baloghová, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
barbara.baloghova@psk.sk
tel: 051/7081 598
miestnosť: 305 III. poschodie

Ing. Mária Barvirčáková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
maria.barvircakova@psk.sk
tel: 051/7081 592
miestnosť: 314 III. poschodie

PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
marian.bednar@psk.sk
tel: 051/7081 591
miestnosť: 310 III. poschodie

Mgr. Lukáš Dvorčák

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
lukas.dvorcak@psk.sk
tel: 051/7081 557
miestnosť: 310 III. poschodie

Mgr. Nora Fabianová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
nora.fabianova@psk.sk
tel: 051/7081 599
miestnosť: 310 III. poschodie

Mgr. Matúš Kipikaša

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
matus.kipikasa@psk.sk
tel: 051/7081 593
miestnosť: 314 III. poschodie

Mgr. Jakub Kovář

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
jakub.kovar@psk.sk
tel: 051/7081 565
miestnosť: 318 III. poschodie

Mgr. Juraj Marchevský

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
juraj.marchevsky@psk.sk
tel: 051/7081 594
miestnosť: 303 III. poschodie

PaeDr. PhDr. Radoslav Micheľ, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
radoslav.michel@psk.sk
tel: 051/7081 595
miestnosť: 303 III. poschodie

Bc. Jana Neupauerová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
jana.neupauerova@psk.sk
tel: 051/7081 541
miestnosť: 305 III. poschodie

Mgr. Mário Popper

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
mario.popper@psk.sk
tel: 051/7081 596
miestnosť: 311 III. poschodie

Mgr. Kristián Rychvalský

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
kristian.rychvalsky@psk.sk
tel: 051/7081 566
miestnosť: 318 III. poschodie

Ing. Stanislav Sendek, Ph.D.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
stanislav.sendek@psk.sk
tel: 051/7081 517
miestnosť: 311 III. poschodie

Mgr. Martina Tomková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
martina.tomkova@psk.sk
tel: 051/7081 597
miestnosť: 303 III. poschodie

RNDr. Tadeáš Gavala

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
poverený vedením oddelenia
tadeas.gavala@psk.sk
tel: 051/7081 561
miestnosť: 316 III. poschodie

Mgr. Natália Balaníková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
natalia.balanikova@psk.sk
tel: 051/7081 545
miestnosť: 313 III. poschodie

Mgr. Martin Čontofalský

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
martin.contofalsky@psk.sk
tel: 051/7081 574
miestnosť: 308 III. poschodie

Mgr. Jana Durkáčová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
jana.durkacova@psk.sk
tel: 051/7081 549
miestnosť: 318 III. poschodie

Mgr. Tünde Dzurov Vargová, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
tunde.dzurovvargova@psk.sk
tel: 051/7081 567
miestnosť: 318 lll. poschodie

Ing. Erika Činčerová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
erika.cincerova@psk.sk
tel: 051/7081 564
miestnosť: 009 prízemie

Ing. Marianna Jenčíková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
marianna.jencikova@psk.sk
tel: 051/7081 576
miestnosť: 318 III. poschodie

PhDr. Lenka Karnižová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
lenka.karnizova@psk.sk
tel: 051/7081 528
miestnosť: 218 II. poschodie

Boris Kočko

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
boris.kocko@psk.sk
tel: 051/7081 557
miestnosť: 308 III. poschodie

Imrich Krajňák

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
imrich.krajnak@psk.sk
tel: 051/7081 527
miestnosť: 326 III. poschodie

Mgr. Mária Maliňáková, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
maria.malinakova@psk.sk
tel: 051/7081 579
miestnosť: 308 III. poschodie

PhDr. Kristián Micheľ, MBA

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
kristian.michel@psk.sk
tel: 051/7081 569
miestnosť: 318 lll. poschodie

Mgr. Jana Pecuchová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
jana.pecuchova@psk.sk
tel: 051/7081 575
miestnosť: 318 III. poschodie

Mgr. Lenka Smetanková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
lenka.smetankova@psk.sk
tel: 051/7081 573
miestnosť: 318 lll. poschodie

Mgr. Mário Stehlík

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
mario.stehlik@psk.sk
tel: 051/7081 546
miestnosť: 308 III. poschodie

Mgr. Ľudmila Wišniovská

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
ludmila.wisniovska@psk.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 218 II. poschodie

Ing. Jaroslava Petková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
poverená vedením oddelenia
jaroslava.petkova@psk.sk
tel: 051/7081 560
miestnosť: 320 III. poschodie

Mgr. Janette Dugasová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
janette.dugasova@psk.sk
tel: 051/7081 568
miestnosť: 318 III. poschodie

Ing. Ingrid Hrindová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
ingrid.hrindova@psk.sk
tel: 051/7081 552
miestnosť: 320 III. poschodie

Mgr. Dominik Lejko

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
dominik.lejko@psk.sk
tel: 051/7081 502
miestnosť: 320 III. poschodie

Mgr. Adela Majerčinová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
adela.majercinova@psk.sk
tel: 051/7081 554
miestnosť: 320 III. poschodie

Mária Miženková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
maria.mizenkova@psk.sk
tel: 051/7081 563
miestnosť: 319 III. poschodie

PhDr. Marcel Novotný

Útvar hlavného kontrolóra
hlavný kontrolór
marcel.novotny@psk.sk
tel: 051/7081 251
miestnosť: 019 prízemie

Angela Martonová

Útvar hlavného kontrolóra
sekretariát
angela.martonova@psk.sk
tel: 051/7081 252
miestnosť: 020 prízemie

PhDr. Alena Benian Džačovská

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
vedúca oddelenia
alena.beniandzacovska@psk.sk
tel: 051/7081 259
miestnosť: 010 prízemie

PhDr. Adriána Bezdeňová

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
adriana.bezdenova@psk.sk
tel: 051/7081 262
miestnosť: 023 prízemie

Ing. Iveta Blaščáková

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
iveta.blascakova@psk.sk
tel: 051/7081 255
miestnosť: 011 prízemie

Mgr. Júlia Hrušková

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
julia.hruskova@psk.sk
tel: 051/7081 258
miestnosť: 011 prízemie

Mgr. Silvia Kubáňová

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
silvia.kubanova@psk.sk
tel: 051/7081 263
miestnosť: 023 prízemie

Mgr. Erika Lukáčová

Útvar hlavného kontrolóra, oddelenie všeobecnej kontroly
erika.lukacova@psk.sk
tel: 051/7081 265
miestnosť: 015 prízemie

Ing. Mária Klimeková

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov
vedúca oddelenia
maria.klimekova@psk.sk
tel: 051/7081 264
miestnosť: 012 prízemie

Mgr. Ivana Birošová

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov
ivana.birosova@psk.sk
tel: 051/7081 261
miestnosť: 015 prízemie

Ing. Marek Číž

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov
marek.ciz@psk.sk
tel: 051/7081 257
miestnosť: 013 prízemie

Mgr. Zlatica Tirpák Prokopová

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov
zlatica.tirpakprokopova@psk.sk
tel: 051/7081 253
miestnosť: 013 prízemie

Ing. Alena Murinová

Útvar hlavného kontrolóra, odd. kontroly rozpočtových prostriedkov
alena.murinova@psk.sk
tel: 051/7081 256
miestnosť: 012 prízemie

Mgr. Fabián Novotný

riaditeľ Úradu PSK
fabian.novotny@psk.sk
tel: 051/7081 171
miestnosť: 130 I. poschodie

Mgr. Katarína Gabošová

Kancelária riaditeľa úradu PSK
sekretariát riaditeľa
katarina.gabosova@psk.sk
tel: 051/7081 172
miestnosť: 131 I. poschodie

Mgr. Viktória Antušová

Kancelária riaditeľa úradu PSK
sekretariát riaditeľa
viktoria.antusova@psk.sk
tel: 051/7081 173
miestnosť: 131 I. poschodie

JUDr. Mária Madzinová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
vedúca oddelenia
maria.madzinova@psk.sk
tel: 051/7081 142
miestnosť: 027 prízemie

Mgr. Ľuboš Keller

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnik
lubos.keller@psk.sk
tel: 051/7081 143
miestnosť: 137 I. poschodie

JUDr. Lucia Kováčová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
lucia.kovacova@psk.sk
tel: 051/7081 140
miestnosť: 137 I. poschodie

JUDr. Mária Lukačíková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
maria.lukacikova@psk.sk
tel: 051/7081 141
miestnosť: 028 prízemie

JUDr. Soňa Slovjaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
sona.slovjakova@psk.sk
tel: 051/7081 147
miestnosť: 136 I. poschodie

Ing. Marcel Novák

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
vedúci oddelenia
marcel.novak@psk.sk
tel: 051/7081 352
miestnosť: 004 prízemie

Peter Čech

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
informátor

tel: 051/7081 110
miestnosť: prízemie

Monika Hreňová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
monika.hrenova@psk.sk
tel: 051/7081 332
miestnosť: 005 prízemie

Eva Jurčišinová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Mgr. Lenka Klobušovská

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
lenka.klobusovska@psk.sk
tel: 051/7081 307
miestnosť: 006 prízemie

Ing. Nikola Pekárová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
nikola.pekarova@vcupo.sk
tel: 051/7081 349
miestnosť: 006 prízemie

Ing. Jaroslav Timko

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
jaroslav.timko@psk.sk
tel: 051/7081 316
miestnosť: 006 prízemie

ThLic. Mgr. Pavol Uličný

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
pavol.ulicny@psk.sk
tel: 051/7081 348
miestnosť: 005 prízemie

Martin Fečo

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369

Jaroslav Janič

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369

Dušan Kmec

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369

Maroš Mitra

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369

Juraj Foľvarský

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Božena Majdáková

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Drahoslav Matisko

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Danka Petijová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Slavka Petrilová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Ján Sedlák

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
informátor

tel: 051/7081 110
miestnosť: prízemie

Peter Šitár

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Darina Šutyová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

PhDr. Gabriela Petrová, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
vedúca oddelenia
gabriela.petrova@psk.sk
tel: 051/7081 311
miestnosť: 046 prízemie

Mgr. Martin Dudáš

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
martin.dudas@psk.sk
tel: 051/7081 317
miestnosť: 036 prízemie

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
pavol.gojdic@psk.sk
tel: 051/7081 309
miestnosť: 050 prízemie

Jana Jaššová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
jana.jassova@psk.sk
tel: 051/7081 313
miestnosť: 050 prízemie

Ing. Gabriela Maťašová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
gabriela.matasova@psk.sk
tel: 051/7081 341
miestnosť: 036 prízemie

Katarína Očkaiová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
katarina.ockaiova@psk.sk
tel: 051/7081 312
miestnosť: 004 prízemie

Mária Rohaľová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
maria.rohalova@psk.sk
tel: 051/7081 319
miestnosť: 004 prízemie

Adriana Vraniaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
adriana.vraniakova@psk.sk
tel: 051/7081 315
miestnosť: 050 prízemie

Ing. Martina Gdovinová, MBA

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej kontroly
martina.gdovinova@psk.sk
tel: 051/7081 177
miestnosť: 133 I. poschodie

Mgr. Ľubica Matisková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej kontroly
lubica.matiskova@psk.sk
tel: 051/7081 178
miestnosť: 133 I. poschodie

Mgr. Zuzana Sabolová, MPH

Odbor zdravotníctva
vedúca odboru
zuzana.sabolova@psk.sk
tel: 051/7081 631
miestnosť: 247 II. poschodie

Doc. PhDr. Tatiana Hrindová, PhD.

Odbor zdravotníctva, sestra PSK
tatiana.hrindova@psk.sk
tel: 051/7081 636
miestnosť: 246 II. poschodie

Bc. Dagmar Kušnírová

Odbor zdravotníctva, sekretariát
dagmar.kusnirova@psk.sk
tel: 051/7081 639
miestnosť: 246 II. poschodie

Mgr. Ľubica Cuperová

Odbor zdravotníctva
lubica.cuperova@psk.sk
tel: 051/7081 635
miestnosť: 250 II. poschodie

Mgr. Andrea Harasztová

Odbor zdravotníctva
andrea.harasztova@psk.sk
tel: 051/7081 637
miestnosť: 245 II. poschodie

Mgr. Tímea Ivanová

Odbor zdravotníctva
timea.ivanova@psk.sk
tel: 051/7081 642
miestnosť: 258 II. poschodie

PhDr. Alica Kokošková

Odbor zdravotníctva
alica.kokoskova@psk.sk
tel: 051/7081 632
miestnosť: 249 II. poschodie

JUDr. Zuzana Migová

Odbor zdravotníctva
zuzana.migova@psk.sk
tel: 051/7081 640
miestnosť: 245 II. poschodie

Mgr. Andrea Štiavnická

Odbor zdravotníctva
andrea.stiavnicka@psk.sk
tel: 051/7081 641
miestnosť: 258 II. poschodie

Ing. Peter Vaník

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie informatiky
poverený vedením odboru
peter.vanik@psk.sk
tel: 051/7081 194
miestnosť: 236 II. poschodie

Bc. Simona Szabóová

Odbor informačno-komunikačných technológií, sekretariát
simona.szaboova@psk.sk
tel: 051/7081 197
miestnosť: 230 II. poschodie

Ing. Martin Terpák

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie informačných systémov
vedúci oddelenia
martin.terpak@psk.sk
tel: 051/7081 196
miestnosť: 232 II. poschodie

Ing. Matej Bajzík

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie informačných systémov
matej.bajzik@psk.sk
tel: 051/7081 195
miestnosť: 233 II. poschodie

Bc. Peter Čurilla

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie informačných systémov
peter.curilla@psk.sk
tel: 051/7081 198
miestnosť: 233 II. poschodie

Ing. Milan Ďurovec

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie informačných systémov
milan.durovec@psk.sk
tel: 051/7081 187
miestnosť: 232 II. poschodie

Ing. Milan Kundrík

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie informačných systémov
milan.kundrik@psk.sk
tel: 051/7081 195
miestnosť: 233 II. poschodie

Ing. Valentyn Petrytsyuk

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie informačných systémov
valentyn.petrytsyuk@psk.sk
tel: 051/7081 186
miestnosť: 232 II. poschodie

Mgr. Nicole Removčíková

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie informačných systémov
nicole.removcikova@psk.sk
tel: 051/7081 138
miestnosť: 231 II. poschodie

Ing. Eva Rigasová

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie informačných systémov
eva.rigasova@psk.sk
tel: 051/7081 199
miestnosť: 231 II. poschodie

Ing. Dominik Jurko

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie informatiky
dominik.jurko@psk.sk
tel: 051/7081 189
miestnosť: 235 II. poschodie

Ing. Vladimír Kessel

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie informatiky
vladimir.kessel@psk.sk
tel: 051/7081 192
miestnosť: 234 II. poschodie

Ing. Marián Nemec

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie informatiky
marian.nemec@psk.sk
tel: 051/7081 185
miestnosť: 234 II. poschodie

Ing. Pavol Pulík Hreha

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie informatiky
pavol.hreha@psk.sk
tel: 051/7081 188
miestnosť: 234 II. poschodie

Bc. Matúš Ždiňák

Odbor informačno-komunikačných technológií, oddelenie informatiky
matus.zdinak@psk.sk
tel: 051/7081 193
miestnosť: 235 II. poschodie

Ing. Alexander Galajda

Odbor dopravy
vedúci odboru
alexander.galajda@psk.sk
tel: 051/7081 771
miestnosť: 531 V. poschodie

Mgr. Mária Andrejková

Odbor dopravy, sekretariát
maria.andrejkova@psk.sk
tel: 051/7081 772
miestnosť: 532 V. poschodie

Ing. Peter Hadbavný

Odbor dopravy
peter.hadbavny@psk.sk
tel: 051/7081 773
miestnosť: 525 V. poschodie

Ing. Lukáš Jaklovský

Odbor dopravy
lukas.jaklovsky@psk.sk
tel: 051/7081 778
miestnosť: 532 V. poschodie

Bc. Tomáš Lichvár

Odbor dopravy
tomas.lichvar@psk.sk
tel: 051/7081 775
miestnosť: 527 V. poschodie

Ing. František Petro, PhD.

Odbor dopravy
frantisek.petro@psk.sk
tel: 051/7081 774
miestnosť: 532 V. poschodie

Ing. Štefan Šimčík

Odbor dopravy
stefan.simcik@psk.sk
tel: 051/7081 779
miestnosť: 527 V. poschodie

Ing. Pavol Varjan, PhD.

Odbor dopravy
pavol.varjan@psk.sk
tel: 051/7081 776
miestnosť: 529 III. poschodie

Mgr. Emília Antolíková

Odbor kultúry
vedúca odboru
emilia.antolikova@psk.sk
tel: 051/7081 751
miestnosť: 151 I. poschodie

Mgr. Mária Spišáková

Odbor kultúry
sekretariát
maria.spisakova@psk.sk
tel: 051/7081 752
miestnosť: 151 I. poschodie

PaedDr. Miriam Harvilková

Odbor kultúry
miriam.harvilkova@psk.sk
tel: 051/7081 761
miestnosť: 403 IV. poschodie

Mgr. Stanislava Dzurillová

Odbor kultúry
stanislava.dzurillova@psk.sk
tel: 051/7081 754
miestnosť: 402 IV. poschodie

PhDr. Gabriela Vašková

Odbor kultúry
gabriela.vaskova@psk.sk
tel: 051/7081 759
miestnosť: 403 IV. poschodie

PhDr. Eva Chlapečková

Odbor kultúry
eva.chlapeckova@psk.sk
tel: 051/7081 756
miestnosť: 402 IV. poschodie

JUDr. Ján Kocák

Odbor projektového riadenia
vedúci odboru
jan.kocak@psk.sk
tel: 051/7081 571
miestnosť: 324 III. poschodie

Ing. Nadežda Matisovská

Odbor projektového riadenia
sekretariát
nadezda.matisovska@psk.sk
tel: 051/7081 572
miestnosť: 324 III. poschodie

PhDr. Marek Jenčo

Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií
vedúci oddelenia
marek.jenco@psk.sk
tel: 051/7081 556
miestnosť: 328 III. poschodie

Mgr. Beáta Bycko

Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií
beata.bycko@psk.sk
tel: 051/7081 506
miestnosť: 303 III. poschodie

Mgr. Lucia Daráková

Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií
lucia.darakova@psk.sk
tel: 051/7081 530
miestnosť: 303 III. poschodie

PhDr. Soňa Komlošová

Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií
sona.komlosova@psk.sk
tel: 051/7081 548
miestnosť: 326 III. poschodie

Ing. Lucia Luptáková

Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií
lucia.luptakova@psk.sk
tel: 051/7081 522
miestnosť: 326 III. poschodie

Ing. Alexandra Maňkošová

Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií
alexandra.mankosova@psk.sk
tel: 051/7081 577
miestnosť: 325 III. poschodie

Mgr. Tatiana Matiová

Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií
tatiana.matiova@psk.sk
tel: 051/7081 540
miestnosť: 324 III. poschodie

Ing. Marta Mydlová

Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií
marta.mydlova@psk.sk
tel: 051/7081 508
miestnosť: 303 III. poschodie

Mgr. Daniela Orlovská

Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií
daniela.orlovska@psk.sk
tel: 051/7081 504
miestnosť: 324 III. poschodie

Ing. Adriána Pasok

Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií
adriana.pasok@psk.sk
tel: 051/7081 537
miestnosť: 325 III. poschodie

Mgr. Edita Petrová

Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií
edita.petrova@psk.sk
tel: 051/7081 532
miestnosť: 303 III. poschodie

Ing. Andrea Taligová

Odbor projektového riadenia, oddelenie dotácií
andrea.taligova@psk.sk
tel: 051/7081 578
miestnosť: 324 III. poschodie

Mgr. Vladimír Dufala

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
vladimir.dufala@psk.sk
tel: 051/7081 516
miestnosť: 233 II. poschodie

Mgr. Milan Darák

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
milan.darak@psk.sk
tel: 051/7081 558
miestnosť: 333 III. poschodie

Mgr. Daniela Eliašová

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
daniela.eliasova@psk.sk
tel: 051/7081 512
miestnosť: 324 III. poschodie

Mgr. Matúš Goč

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
matus.goc@psk.sk
tel: 051/7081 505
miestnosť: 333 III. poschodie

Ing. Kornélia Kiliánová

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
kornelia.kilianova@psk.sk
tel: 051/7081 519
miestnosť: 332 III. poschodie

Ing. Martina Kolibárová

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
martina.kolibarova@psk.sk
tel: 051/7081 570
miestnosť: 324 III. poschodie

Ing. Adéla Koľšovská

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
adela.kolsovska@psk.sk
tel: 051/7081 539
miestnosť: 330 III. poschodie

Ing. Soňa Kožárová

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
sona.kozarova@psk.sk
tel: 051/7081 515
miestnosť: 334 III. poschodie

Ing. Ľubomíra Levocká

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
lubomira.levocka@psk.sk
tel: 051/7081 562
miestnosť: 333 III. poschodie

Mgr. Lucia Mačupová

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
lucia.macupova@psk.sk
tel: 051/7081 525
miestnosť: 331 III. poschodie

Mgr. Jana Plavčanová

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
jana.plavcanova@psk.sk
tel: 051/7081 536
miestnosť: 329 III. poschodie

Ing. Jana Repeľová

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
jana.repelova@psk.sk
tel: 051/7081 543
miestnosť: 331 III. poschodie

PhDr. Zuzana Salokyová

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
zuzana.salokyova@psk.sk
tel: 051/7081 538
miestnosť: 325 III. poschodie

Ing. Peter Sokolský

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
peter.sokolsky@psk.sk
tel: 051/7081 547
miestnosť: 332 III. poschodie

Mgr. Jana Szidorová

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
jana.szidorova@psk.sk
tel: 051/7081 503
miestnosť: 334 III. poschodie

RNDr. Ivanna Šipošová

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
ivanna.siposova@psk.sk
tel: 051/7081 903
miestnosť: 329 III. poschodie

Ing. Peter Tóth

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
peter.toth@psk.sk
tel: 051/7081 559
miestnosť: 333 III. poschodie

Ing. Mária Tuptová

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
maria.tuptova@psk.sk
tel: 051/7081 529
miestnosť: 330 III. poschodie

Mgr. Štefan Žabecký

Odbor projektového riadenia, oddelenie projektov
stefan.zabecky@psk.sk
tel: 051/7081 523
miestnosť: 332 III. poschodie

PaedDr. Ján Furman

Odbor školstva
vedúci odboru
jan.furman@psk.sk
tel: 051/7081 701
miestnosť: 414 IV. poschodie

Alena Novysedláková

Odbor školstva
sekretariát
alena.novysedlakova@psk.sk
tel: 051/7081 702
miestnosť: 413 IV. poschodie

Mgr. Juraj Kredátus, PhD.

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
vedúci oddelenia
juraj.kredatus@psk.sk
tel: 051/7081 705
miestnosť: 408 IV. poschodie

Bc. Miloš Bizub

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
milos.bizub@psk.sk
tel: 051/7081 724
miestnosť: 413 IV. poschodie

Mgr. Martina Fečová

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
martina.fecova@psk.sk
tel: 051/7081 712
miestnosť: 411 IV. poschodie

Ing. Lenka Holubová

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
lenka.holubova@psk.sk
tel: 051/7081 721
miestnosť: 416 IV. poschodie

Mgr. Vladimíra Palfiová

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
vladimira.palfiova@psk.sk
tel: 051/7081 718
miestnosť: 410 IV. poschodie

PaedDr. Slavka Olejníková

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
slavka.olejnikova@psk.sk
tel: 051/7081 722
miestnosť: 413 IV. poschodie

Mgr. Miroslav Vaško

Odbor školstva, oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie
vedúci oddelenia
miroslav.vasko@psk.sk
tel: 051/7081 715
miestnosť: 407 IV. poschodie

Mgr. Jozef Berta

Odbor školstva, oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie
jozef.berta@psk.sk
tel: 051/7081 714
miestnosť: 412 IV. poschodie

Mgr. Katarína Jurčišinová

Odbor školstva, oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie
katarina.jurcisinova@psk.sk
tel: 051/7081 717
miestnosť: 410 IV. poschodie

Mgr. Anna Stojáková

Odbor školstva, oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie
anna.stojakova@psk.sk
tel: 051/7081 713
miestnosť: 411 IV. poschodie

Ing. Ivana Kirkov

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
vedúca oddelenia
ivana.kirkov@psk.sk
tel: 051/7081 509
miestnosť: 328 III. poschodie

Ing. Diana Ďuďáková

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
diana.dudakova@psk.sk
tel: 051/7081 308
miestnosť: 050 prízemie

Mgr. Michal Fischer

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
michal.fischer@psk.sk
tel: 051/7081 716
miestnosť: 413 IV. poschodie

Ing. Mária Frančáková

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
maria.francakova@psk.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 404 III. poschodie

Mgr. Anna Husovská

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
anna.husovska@psk.sk
tel: 051/7081 553
miestnosť: 404 IV. poschodie

Ing. Eva Kaduková

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
eva.kadukova@psk.sk
tel: 051/7081 507
miestnosť: 327 III. poschodie

Bc. Jana Kolesárová

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
jana.kolesarova@psk.sk
tel: 051/7081 551
miestnosť: 304 III. poschodie

Prof. PaedDr. Iveta Kovalčíková, PhD.

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
ivetta.kovalcikova@psk.sk
tel: 051/7081 702
miestnosť: 413 IV. poschodie

Ing. Ladislav Lorinc

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
ladislav.lorinc@psk.sk
tel: 051/7081 544
miestnosť: 328 III. poschodie

Ing. Mária Lukáčová

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
maria.lukacova@psk.sk
tel: 051/7081 723
miestnosť: 413 IV. poschodie

Ing. Zuzana Micheľová

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
zuzana.michelova@psk.sk
tel: 051/7081 531
miestnosť: 302 III. poschodie

Doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD.

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
gabriela.mikulaskova@psk.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 406 IV. poschodie

Ing. Andrea Ondová

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
andrea.ondova@psk.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 404 IV. poschodie

PaedDr. Eva Sobinkovičová

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
eva.sobinkovicova@psk.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 404 IV. poschodie

Mgr. Sláva Srokovská

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
slava.srokovska@psk.sk
tel: 051/7081 518
miestnosť: 327 III. poschodie

Mgr. Anna Šebejová

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
anna.sebejova@psk.sk
tel: 051/7081 719
miestnosť: 420 IV. poschodie

Mgr. Daniel Šimčík

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
daniel.simcik@psk.sk
tel: 051/7081 510
miestnosť: 302 III. poschodie

Ing. Pavel Slaninka

Odbor sociálnych vecí a rodiny
vedúci odboru
pavel.slaninka@psk.sk
tel: 051/7081 601
miestnosť: 035 prízemie

Bc. Gabriela Hardoňová

Odbor sociálnych vecí a rodiny
sekretariát
gabriela.hardonova@psk.sk
tel: 051/7081 602
miestnosť: 034 prízemie

Mgr. Monika Andraščíková

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností
vedúca oddelenia
monika.andrascikova@psk.sk
tel: 051/7081 629
miestnosť: 040 prízemie

Mgr. Mária Bertová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností
maria.bertova@psk.sk
tel: 051/7081 614
miestnosť: 043 prízemie

Mgr. Igor Niroda

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností
igor.niroda@psk.sk
tel: 051/7081 621
miestnosť: 042 prízemie

Mgr. Mária Pribulová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností
maria.pribulova@psk.sk
tel: 051/7081 613
miestnosť: 042 prízemie

Ing. Kristína Tkáčiková

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností
kristina.tkacikova@psk.sk
tel: 051/7081 626
miestnosť: 043 prízemie

PhDr. Monika Fuchsová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie zariadení a sociálnych služieb
vedúca oddelenia
monika.fuchsova@psk.sk
tel: 051/7081 616
miestnosť: 039 prízemie

Mgr. Katarína Futóová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie zariadení a sociálnych služieb
katarina.futoova@psk.sk
tel: 051/7081 617
miestnosť: 038 prízemie

Mgr. Marek Jakab

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie zariadení a sociálnych služieb
marek.jakab@psk.sk
tel: 051/7081 623
miestnosť: 037 prízemie

PhDr. Katarína Kovalčíková Gaľová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie zariadení a sociálnych služieb
katarina.kovalcikova@psk.sk
tel: 051/7081 618
miestnosť: 037 prízemie

Mgr. Martina Túšová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie zariadení a sociálnych služieb
martina.tusova@psk.sk
tel: 051/7081 619
miestnosť: 038 prízemie

Mgr. Viktor Guman

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie financovania a registrácie
vedúci oddelenia
viktor.guman@psk.sk
tel: 051/7081 624
miestnosť: 033 prízemie

Mgr. Dana Brehuvová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie financovania a registrácie
dana.brehuvova@psk.sk
tel: 051/7081 622
miestnosť: 031 prízemie

Mgr. Stanislav Grib

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie financovania a registrácie
stanislav.grib@psk.sk
tel: 051/7081 628
miestnosť: 032 prízemie

PhDr. Martin Kaľavský

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie financovania a registrácie
martin.kalavsky@psk.sk
tel: 051/7081 633
miestnosť: 036 prízemie

Mgr. Martina Kapustová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie financovania a registrácie
martina.kapustova@psk.sk
tel: 051/7081 612
miestnosť: 032 prízemie

Mgr. Viktória Pasečiaková

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie financovania a registrácie
viktoria.paseciakova@psk.sk
tel: 051/7081 625
miestnosť: 031 prízemie

Ing. Milota Pleceníková Gašparová

Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie financovania a registrácie
milota.gasparova@psk.sk
tel: 051/7081 620
miestnosť: 032 prízemie

Ing. Peter Makara

Odbor financií
vedúci odboru
peter.makara@psk.sk
tel: 051/7081 201
miestnosť: 225 II. poschodie

Mgr. Katarína Komanická

Odbor financií, sekretariát
katarina.komanicka@psk.sk
tel: 051/7081 202
miestnosť: 225 II. poschodie

Mgr. Gabriela Futejová

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
vedúca oddelenia
gabriela.futejova@psk.sk
tel: 051/7081 221
miestnosť: 222 II. poschodie

Ing. Stanislava Fabianová

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
stanislava.fabianova@psk.sk
tel: 051/7081 226
miestnosť: 212 II. poschodie

Ing. Danka Hudáčová

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
danka.hudacova@psk.sk
tel: 051/7081 211
miestnosť: 224 II. poschodie

Ing. Radoslav Juraško

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
radoslav.jurasko@psk.sk
tel: 051/7081 216
miestnosť: 214 II. poschodie

Mgr. Slavka Kiššová

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
slavka.kissova@psk.sk
tel: 051/7081 224
miestnosť: 221 II.poschodie

Ing. Beáta Končeková

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
beata.koncekova@psk.sk
tel: 051/7081 213
miestnosť: 204 II. poschodie

Mária Košinová

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
maria.kosinova@psk.sk
tel: 051/7081 223
miestnosť: 212 II.poschodie

Ing. Andrea Lacková

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
andrea.lackova@psk.sk
tel: 051/7081 222
miestnosť: 204 II.poschodie

Marta Obšutová

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
marta.obsutova@psk.sk
tel: 051/7081 215
miestnosť: 205 II. poschodie

Ida Pončáková

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
ida.poncakova@psk.sk
tel: 051/7081 214
miestnosť: 206 II. poschodie

Ing. Peter Sekerák

Odbor financií, oddelenie rozpočtu
peter.sekerak@psk.sk
tel: 051/7081 212
miestnosť: 205 II. poschodie

Mgr. Jana Fričová

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
vedúca oddelenia
jana.fricova@psk.sk
tel: 051/7081 231
miestnosť: 204 II. poschodie

Ing. Denisa Hnatková

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
denisa.hnatkova@psk.sk
tel: 051/7081 236
miestnosť: 207 II. poschodie

Ing. Adela Tirpáková

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
adela.tirpakova@psk.sk
tel: 051/7081 234
miestnosť: 207 II. poschodie

Ing. Gabriela Kacejová

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
gabriela.kacejova@psk.sk
tel: 051/7081 232
miestnosť: 210 II. poschodie

Ing. Eva Krištofová

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
eva.kristofova@psk.sk
tel: 051/7081 233
miestnosť: 207 II. poschodie

Ing. Ladislav Magáč

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
ladislav.magac@psk.sk
tel: 051/7081 235
miestnosť: 217 II. poschodie

Ing. Kamila Pavliková

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
kamila.pavlikova@psk.sk
tel: 051/7081 237
miestnosť: 210 II. poschodie

Mgr. Martina Petrenčáková

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
martina.petrencakova@psk.sk
tel: 051/7081 235
miestnosť: 217 II. poschodie

Anna Poráčová

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
anna.poracova@psk.sk
tel: 051/7081 238
miestnosť: 214 II. poschodie

Ing. Zuzana Špinerová, Ph.D.

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
zuzana.spinerova@psk.sk
tel: 051/7081 227
miestnosť: 214 II. poschodie

Ing. Zuzana Vaňová

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
zuzana.vanova@psk.sk
tel: 051/7081 237
miestnosť: 211 II. poschodie

Mgr. Dagmar Wilgová

Odbor financií, oddelenie účtovníctva
dagmar.wilgova@psk.sk
tel: 051/7081 225
miestnosť: 207 II. poschodie

JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA

Odbor majetku a investícií
vedúca odboru
lydia.budzinakova@psk.sk
tel: 051/7081 301
miestnosť: 518 V. poschodie

Ing. Jana Skybová

Odbor majetku a investícií
sekretariát
jana.skybova@psk.sk
tel: 051/7081 302
miestnosť: 519 V. poschodie

Ing. Erika Gerdová

Odbor majetku a investícií, oddelenie majetku
vedúca oddelenia
erika.gerdova@psk.sk
tel: 051/7081 340
miestnosť: 513 V. poschodie

Mgr. Zuzana Badidová

Odbor majetku a investícií, oddelenie majetku
zuzana.badidova@psk.sk
tel: 051/7081 342
miestnosť: 505 V. poschodie

Mgr. Marianna Demjanovičová

Odbor majetku a investícií, oddelenie majetku
marianna.demjanovicova@psk.sk
tel: 051/7081 343
miestnosť: 505 V. poschodie

Mgr. Lucia Hetešová

Odbor majetku a investícií, oddelenie majetku
lucia.hetesova@psk.sk
tel: 051/7081 304
miestnosť: 607 VI. poschodie

Bc. Iveta Káňová

Odbor majetku a investícií, oddelenie majetku
iveta.kanova@psk.sk
tel: 051/7081 333
miestnosť: 515 V. poschodie

Ing. Ľudmila Matejčíková, LL.M.

Odbor majetku a investícií, oddelenie majetku
ludmila.matejcikova@psk.sk
tel: 051/7081 345
miestnosť: 515 V. poschodie

Ing. Vladimír Vaľa

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
vedúci oddelenia
vladimir.vala@psk.sk
tel: 051/7081 323
miestnosť: 503 V. poschodie

Ing. František Barnáš

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
frantisek.barnas@psk.sk
tel: 051/7081 310
miestnosť: 514 V. poschodie

Ing. Michal Dzugas

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
michal.dzugas@psk.sk
tel: 051/7081 329
miestnosť: 506 V. poschodie

Ing. Radomír Hitrík

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
radomir.hitrik@psk.sk
tel: 051/7081 353
miestnosť: 512 V. poschodie

Ing. Katarína Kičiňková

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
katarina.kicinkova@psk.sk
tel: 051/7081 325
miestnosť: 514 V. poschodie

Ing. Peter Kopčík

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
peter.kopcik@psk.sk
tel: 051/7081 305
miestnosť: 507 V. poschodie

Ing. Tomáš Marcin

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
tomas.marcin@psk.sk
tel: 051/7081 327
miestnosť: 512 V. poschodie

Ing. Viliam Mikláš

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
viliam.miklas@psk.sk
tel: 051/7081 306
miestnosť: 507 V. poschodie

Ing. František Váhovský

Odbor majetku a investícií, oddelenie investícií
frantisek.vahovsky@psk.sk
tel: 051/7081 328
miestnosť: 506 V. poschodie

Ing. Anton Repka

Odbor majetku a investícií, oddelenie verejného obstarávania
anton.repka@psk.sk
tel: 051/7081 326
miestnosť: 526 V. poschodie

Ing. Jarmila Cecková

Odbor majetku a investícií, oddelenie verejného obstarávania
jarmila.ceckova@psk.sk
tel: 051/7081 339
miestnosť: 517 V. poschodie

JUDr. Marek Čuchran

Odbor majetku a investícií, oddelenie verejného obstarávania
marek.cuchran@psk.sk
tel: 051/7081 338
miestnosť: 517 V. poschodie

Ing. Erika Gavulová, PhD.

Odbor majetku a investícií, oddelenie verejného obstarávania
erika.gavulova@psk.sk
tel: 051/7081 337
miestnosť: 516 V. poschodie

Bc. Tomáš Lazorík

Odbor majetku a investícií, oddelenie verejného obstarávania
tomas.lazorik@psk.sk
tel: 051/7081 344
miestnosť: 515 V. poschodie

Ing. Viktória Lukáčeková

Odbor majetku a investícií, oddelenie verejného obstarávania
viktoria.lukacekova@psk.sk
tel: 051/7081 324
miestnosť: 517 V. poschodie

Mgr. Erika Petránová

Odbor majetku a investícií, oddelenie verejného obstarávania
erika.petranova@psk.sk
tel: 051/7081 335
miestnosť: 516 V. poschodie

Mgr. Ľubica Straková

Odbor majetku a investícií, oddelenie verejného obstarávania
lubica.strakova@psk.sk
tel: 051/7081 330
miestnosť: 517 V. poschodie

Ing. Martin Brodňanský

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy budov
martin.brodnansky@psk.sk
tel: 051/7081 322
miestnosť: 520 V. poschodie

Jana Puchalová

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy budov
jana.puchalova@psk.sk
tel: 051/7081 334
miestnosť: 509 V. poschodie

Mgr. Andrea Sarvašová

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy budov
andrea.sarvasova@psk.sk
tel: 051/7081 347
miestnosť: 511 V. poschodie

Mgr. Lucia Šustíková

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy budov
lucia.sustíkova@psk.sk
tel: 051/7081 320
miestnosť: 520 V. poschodie

Bc. Mária Trejbalová

Odbor majetku a investícií, oddelenie správy budov
maria.trejbalova@psk.sk
tel: 051/7081 336
miestnosť: 509 V. poschodie

 

 

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 19.04.2022 HoreTlačiť