Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

NPS

Národné porovnávacie skúšky už aj v Prešove

Národné porovnávacie skúšky (Národní srovnávací zkoušky, alebo SCIO) sú prostriedkom, ako sa dostať na vysokú školu. Na základe jednej skúšky môže byť záujemca prijatý na niekoľko desiatok fakúlt po celej Českej republike a na Slovensku. Testy skúmajú všeobecné študijné predpoklady, základy spoločenských vied, vedomosti z matematiky, biológie, anglického a nemeckého jazyka.

„Mnohí študenti kvôli vykonaniu skúšok cestovali do do Českej republiky, alebo Bratislavy, či Žiliny. Národné porovnávacie skúšky však už môžu vykonať priamo u nás na Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove,“ zdôrazňuje riaditeľ gymnázia Stanislav Šanta. Skúšky môžu študenti absolvovať v siedmich slovenských mestách: Bratislava, Žilina, Martin, Poprad, Košice, Michalovce a Prešov.

Termíny na vykonanie skúšok sú 31. marca, 28. apríla a 26. mája.

Ako upozornil riaditeľ, „možnosť vykonať skúšky v uvedených termínoch na Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove závisí od počtu prihlásených študentov.“

Pre niektoré fakulty je účasť na národných porovnávacích skúškach povinná, iné prijímajú študentov na základe dobrého výsledku. Národné porovnávacie skúšky nahrádzajú prijímacie skúšky napríklad na Fakulte sociálnych štúdií v Brne, na Právnickej fakulte v Olomouci, Fakulte manažmentu a ekonomiky v Zlíne, či Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Na výsledky skúšok prihliadajú napríklad Fakulta manažmentu, Filozofická fakulta i Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Kompletný prehľad fakúlt v Českej a Slovenskej republike podľa spôsobu uznávania výsledkov a presné informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke scio.sk.

***

Prešov 1. marca 2012

Veronika Fitzeková
hovorkyňa PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 01.03.2012 / Aktualizované: 01.03.2012 HoreTlačiť