Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

OCR Vysoké Tatry - Podhorie

Popis: V oblasti Vysokých Tatier vznikla oblastná organizácia cestovného ruchu Vysoké Tatry – Podhorie ... Posledná aktualizácia: 29.02.2012

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Podtatranské obce a podnikatelia v cestovnom ruchu spájajú svoje sily

V pondelok 27. februára sa v priestoroch Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie oblastnej organizácie cestovného ruchu s názvom Vysoké Tatry – Podhorie.

Svoje sily v prvej fáze spojilo sedem podtatranských obcí – Veľká Lomnica, Stará Lesná, Nová Lesná, Veľký Slavkov, Mlynica, Štôla a Liptovská Teplička, dva podnikateľské subjekty a Združenie cestovného ruchu zo Starej Lesnej.

Nová organizácia je otvorená pre pristupovanie ďalších obcí, podnikateľov a ich združení v podtatranskom regióne a je otvorená aj pre neziskové organizácie. Dlhodobým záujmom je postupne prepojiť ponuku služieb a atraktivít obcí v celej podhorskej oblasti pod Vysokými Tatrami. OOCR Vysoké Tatry – Podhorie deklaruje svoj záujem koordinovať svoju činnosť s ďalšími obdobnými organizáciami v celom Tatranskom regióne s perspektívou postupnej integrácie do silnejšej spoločnej regionálnej organizácie pre koordináciu celej destinácie.

Cieľom rozvoja spolupráce s malými podnikateľmi je prepojiť miestne služby a atraktivity podtatranského vidieka do ucelenejšej a zaujímavejšej ponuky aj formou podpory zakladania miestnych/obecných organizácií – združení podnikateľov. Rozvoj lokálnej a regionálnej spolupráce dokáže lepšie spropagovať miestne zaujímavosti a využiť skrytý potenciál podhorského vidieckeho turizmu a agroturizmu, čo prinesie bohatšiu turistickú ponuku pre celý Tatranský región. Zároveň to umožní účasť na spoločnom rozvoji turizmu a propagácii aj tým najmenším poskytovateľom služieb, ktorí mnohokrát vedia ponúknuť unikátne zážitky zo zdravého života na vidieku podporené chuťou tradičnej podhorskej gastronómie. Širšia ponuka prinesie prekvapenia aj pre návštevníkov tradičných zariadení vo Vysokých Tatrách a okolí.

Najbližšou úlohou novovzniknutej organizácie je pripraviť podrobný návrh aktivít, ktoré organizácia bude realizovať v prvom roku svojej činnosti. Dôraz sa bude klásť na sprístupnenie a propagáciu aj doteraz neobjavených atraktivít ponuky podtatranského vidieka s prepájaním na zážitky spojené s návštevou územia Tatranského národného parku. Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení rozpočtu a plánu aktivít v druhej polovici marca tohto roku.

***

Veľká Lomnica, 28. februára 2012

 

Autorizácia správy a ďalšie informácie:
Mgr. Peter Duda
predseda predstavenstva Vysoké Tatry – Podhorie
starosta obce, Obec Veľká Lomnica

Mobil: 0902 918 500
e-mail: starosta@velkalomnica.sk

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   Samospráva   OCR Vysoké Tatry - Podhorie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Prešovský samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.