Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zverejnené zmluvy v CRZ (crz.gov.sk) za Prešovský samosprávny kraj od 31.3.2022 

Archív - Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
148/2022/OF Obec Ubľa
IČO: 00323675
Zmluva č. 148/2022/OF o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (Obec Ubľa - humanitárna pomoc utečencom z Ukrajiny) (PDF, 193,41 kB) podrobnejšie informácie 25 000,00 € 16.03.2022
158/2022/DSPaKR Xepap, spol. s.r.o.
IČO: 31628605
Rámcová dohoda 158/2022/DSPaKR (kancelárske potreby) (PDF, 163,91 kB) podrobnejšie informácie 13 972,62 € 15.03.2022
159/2022/OD Obec Bušovce
IČO: 00326127
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a budúcej kúpnej zmluvy (obec Bušovce) (PDF, 571,51 kB) podrobnejšie informácie 2,00 € 15.03.2022
155/2022/OM Obec Stakčín
IČO: 00323578
Zmluva o dlhodobom nájme 155/2022/OM - k.ú. Stakčín (PDF, 216,5 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 14.03.2022
156/2022/OM Lesopasienková spoločnosť Rovenky - pozemkové spoločenstvo Stakčín
IČO: 31988938
Zmluva o dlhodobom nájme č.156/2022/OM - k.ú. Stakčín (PDF, 216,74 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 14.03.2022
154/2022/OM Obec Ulič
IČO: 00323691
Zmluva o dlhodobom nájme č.154/2022/OM - k.ú.Ulič (PDF, 221,43 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 14.03.2022
157 /2022/OM Dušan Popovič- Zmluva o budúcej zmluve o dlhodobom nájme č.157/2022/OM k.ú. Ulič (PDF, 193,08 kB) podrobnejšie informácie 13,92 € 14.03.2022
Dodatok 26/2022 Obec Ulič
IČO: 00323691
Dodatok č.1 k Zmluve č. 1890/2021/OM (PDF, 243,32 kB) podrobnejšie informácie 79,92 € 14.03.2022
161/2022/OPR Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Dohoda o úprave práv a povinností - SÚC PSK (PDF, 220,86 kB) podrobnejšie informácie 11.03.2022
145/2022/IKT AUTOCONT s.r.o.
IČO: 36396222
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20221483_Z (PDF, 218,75 kB) podrobnejšie informácie 29 000,00 € 09.03.2022
143/2022/OM JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA- Dohoda o použití cestného motorového vozidla (Budziňáková) (PDF, 128,06 kB) podrobnejšie informácie 08.03.2022
146/2022/OD Obec Ďapalovce
IČO: 00332321
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii (obec Ďapalovce) (PDF, 627,09 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 07.03.2022
Dodatok 20/2022 Prešovský samosrávny kraj
IČO: 37870475
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_SŠ_045 (MPC, SOŠ dopravná, Prešov) (PDF, 243,92 kB) podrobnejšie informácie 03.03.2022
Dodatok 15/2022 CREATIVE PRO (KE) s.r.o.
IČO: 46132856
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 1755 /2021/DZVaP (PDF, 583,18 kB) podrobnejšie informácie 57 404,26 € 03.03.2022
141/2022/OPR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
IČO: 50349287
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (PDF, 1,45 MB) podrobnejšie informácie 135 926,56 € 03.03.2022
140/2022/DSVPaKR Ing. Ján Hudacký- Zmluva o nájme nebytových priestorov (PDF, 131,52 kB) podrobnejšie informácie 601,00 € 03.03.2022
60/2022/OS Ako doma, n.o.
IČO: 42092388
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 60/2022/OS (Ako doma, n.o.) (PDF, 281,24 kB) podrobnejšie informácie 132 946,80 € 03.03.2022
138/2022/OD Ing. Marek Kužma- Kúpna zmluva a Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy (Kužma M) (PDF, 208,45 kB) podrobnejšie informácie 18 459,71 € 02.03.2022
122/2022/OS Mesto Prešov
IČO: 00327646
Zmluva o o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 122/2022/OS (Mesto Prešov) (PDF, 350,51 kB) podrobnejšie informácie 21 000,00 € 02.03.2022
125/2022/OS Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
IČO: 17316537
Zmluva o o poskytovaní finančného príspevku na úhradu nákladov na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 125/2022/OS (Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar) (PDF, 330,9 kB) podrobnejšie informácie 21 000,00 € 02.03.2022
139/2022/OD MVDr. Erik Kužma- Kúpna zmluva a Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy (Kužma E) (PDF, 246,58 kB) podrobnejšie informácie 18 459,71 € 02.03.2022
92/2022/OS Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc
IČO: 37937421
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 92/2022/OS (Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc) (PDF, 288,15 kB) podrobnejšie informácie 71 272,65 € 02.03.2022
100/2022/OS Slovenský červený kríž, Územný spolok Humenné
IČO: 00416185
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 100/2022/OS (Slovenský červený kríž, Územný spolok Humenné) (PDF, 269,56 kB) podrobnejšie informácie 9 350,25 € 02.03.2022
97/2022/OS Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Humenné
IČO: 37794744
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 97/2022/OS (Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum Humenné) (PDF, 268,73 kB) podrobnejšie informácie 14 020,58 € 02.03.2022
116/2022/OS Výchova zdravej rodiny
IČO: 37795503
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 116/2022/OS (Výchova zdravej rodiny) (PDF, 285,06 kB) podrobnejšie informácie 38 112,75 € 02.03.2022
Nájdených 10 624 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 16.05.2022 HoreTlačiť