Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
267/2020/OM Obec Čaklov
IČO: 00332291
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (Obec Čaklov) (PDF, 104,04 kB) podrobnejšie informácie 07.08.2020
273/2020/OM GURMAN, s. r. o.
IČO: 31731198
Zámenná zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy (GURMAN, s.r.o.) (PDF, 131,27 kB) podrobnejšie informácie 07.08.2020
870/2020/DPR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381
Zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku (MINEDU) (PDF, 1,68 MB) podrobnejšie informácie 4 957 766,50 € 06.08.2020
Dodatok 79/2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO: 00156621
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (MPRV SR) (PDF, 2,77 MB) podrobnejšie informácie 3 586 540,57 € 05.08.2020
Dodatok 78/2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO: 00156621
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (MPRV SR) (PDF, 2,86 MB) podrobnejšie informácie 3 273 330,70 € 05.08.2020
Dodatok 71/2020 Centrum prvého kontaktu Snina
IČO: 37878476
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt (Centrum prvého kontaktu Snina) (PDF, 113,69 kB) podrobnejšie informácie 05.08.2020
422/2020/DPR Mesto Levoča
IČO: 00329321
Zmluva č. 422/2020/DPR (Mesto Levoča) (PDF, 107,23 kB) podrobnejšie informácie 33 963,00 € 31.07.2020
192/2020/OM Rudolf Kapec- Kúpna Zmluva a Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy č. 192/2020/OM (Kapec) (PDF, 98,64 kB) podrobnejšie informácie 52,00 € 31.07.2020
459/2020/OM Weldex, s.r.o.
IČO: 31 657 371
Kúpna Zmluva a Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy č. 459/2020/OM (Weldex) (PDF, 118,88 kB) podrobnejšie informácie 158 070,00 € 31.07.2020
425/2020/DPR Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
IČO: 31997520
Zmluva č. 425/2020/DPR (Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku) (PDF, 107,85 kB) podrobnejšie informácie 133 371,91 € 31.07.2020
433/2020/DPR Rímskokatolícka farnosť Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou
IČO: 35507918
Zmluva č. 433/2020/DPR (Rímskokatolícka farnosť Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou) (PDF, 107,51 kB) podrobnejšie informácie 40 906,52 € 31.07.2020
419/2020/DPR Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kružlov
IČO: 31950965
Zmluva č. 419/2020/DPR (Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kružlov) (PDF, 107,31 kB) podrobnejšie informácie 65 500,00 € 31.07.2020
Dodatok 77/2020 KHM s.r.o
IČO: 52 212 220
Dodatok č. 1 k zmluve (PDF, 119,64 kB) podrobnejšie informácie 15 888,00 € 30.07.2020
428/2020/DPR Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snakov
IČO: 31994768
Zmluva č. 428/2020/DPR (Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snakov) (PDF, 106,77 kB) podrobnejšie informácie 20 000,00 € 29.07.2020
423/2020/DPR Obec Krížová Ves
IČO: 00326305
Zmluva č. 423/2020/DPR (Obec Krížová Ves) (PDF, 106,94 kB) podrobnejšie informácie 99 750,00 € 29.07.2020
418/2020/DPR Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mníšek nad Popradom
IČO: 31999531
Zmluva č. 418/2020/DPR (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mníšek nad Popradom) (PDF, 107,03 kB) podrobnejšie informácie 24 800,00 € 29.07.2020
421/2020/DPR Mesto Spišské Podhradie
IČO: 00329622
Zmluva č. 421/2020/DPR (Mesto Spišské Podhradie) (PDF, 106,97 kB) podrobnejšie informácie 105 937,40 € 29.07.2020
737/2020/DPR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (MVSR, Smart PSK) (PDF, 251,17 kB) podrobnejšie informácie 3 101 025,92 € 28.07.2020
429/2020/DPR Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa
IČO: 31999603
Zmluva č. 429/2020/DPR (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa) (PDF, 108,41 kB) podrobnejšie informácie 80 000,00 € 28.07.2020
427/2020/DPR Rímskokatolícka farnosť sv. Martina Radatice
IČO: 35516917
Zmluva č. 427/2020/DPR (Rímskokatolícka farnosť sv. Martina Radatice) (PDF, 106,87 kB) podrobnejšie informácie 12 100,00 € 28.07.2020
431/2020/DPR Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad-Veľká
IČO: 31999786
Zmluva č. 431/2020/DPR (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad-Veľká) (PDF, 108,03 kB) podrobnejšie informácie 15 744,18 € 28.07.2020
432/2020/DPR Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá
IČO: 31999824
Zmluva č. 432/2020/DPR (Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá) (PDF, 107,34 kB) podrobnejšie informácie 39 500,00 € 28.07.2020
259/2020/OM Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36 570 460
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 259/2020/OM (Humenné) (PDF, 119,68 kB) podrobnejšie informácie 805,51 € 27.07.2020
736/2020/OF UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.pobočka zahraničnej banky
IČO: 47251336
Zmluva o úverovom rámci č. 736/2020/OF (PDF, 579,29 kB) podrobnejšie informácie 10 000 000,00 € 27.07.2020
732/2020/OD PONECO, s.r.o.
IČO: 36 707 996
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (PONECO, s.r.o.) (PDF, 156,5 kB) podrobnejšie informácie 23.07.2020
Nájdených 7 488 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 19.03.2019 HoreTlačiť