Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
1/2022/OM Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu
IČO: 37947541
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy 1/2022/OM (Svit, SOŠ polytechnická J. Antonína Baťu, LV č. 117) (PDF, 213,75 kB) podrobnejšie informácie 2 228 536,69 € 25.01.2022
1105/2021/OM Mgr. Gašparová Helena- Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy 1105/2021/OM (LV č. 1954) (PDF, 211,25 kB) podrobnejšie informácie 675,00 € 24.01.2022
22/2022/OD Tatra Tender, s.r.o.
IČO: 44119313
Mandátna zmluva (Tatra Tender - príprava VO „Obstaranie dopravcov na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave pre PSK) (PDF, 249,19 kB) podrobnejšie informácie 81 600,00 € 24.01.2022
Dodatok 4/2022/OD Mesto Poprad
IČO: 00326470
Dodatok č. 3 k Zmluve o združení 261/2017/OOD (Poprad) (PDF, 171,74 kB) podrobnejšie informácie 413 751,97 € 24.01.2022
1940/2021/OM Natália Maximová- Kúpna zmluva č.1940/2021/OM (LV č. 409 O.V.S. Maximová) (PDF, 368,45 kB) podrobnejšie informácie 14 660,00 € 24.01.2022
1937/2021/OM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Zmluva o úschove 1937/2021/OM (úschova hnuteľných vecí - cestmajsterstvo Lipany) (PDF, 149,62 kB) podrobnejšie informácie 20.01.2022
Dodatok 210/2021 Obec Nižný Hrušov
IČO: 00332607
Dodatok č. 1 k Zmluve č.1808/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Obec Nižný Hrušov, Výstavba multifunkčného ihriska) (PDF, 112,47 kB) podrobnejšie informácie 20.01.2022
16/2022/OD Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Zmluva o zriadení vecného bremena 16/2022/OD (LV č. 442, k.ú. Starý Smokovec, parcelné číslo 462/12 - trafostanica a prípojka Tatranská Polianka) (PDF, 205,12 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 20.01.2022
Dodatok 243/2021 Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
IČO: 42234531
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 892/2020/DPR (Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš - Projektová dokumentácia pre cyklistickú komunikáciu Vranov nad Topľou - RO Domaša) (PDF, 195,17 kB) podrobnejšie informácie 19.01.2022
5/2022/OD Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
IČO: 36485250
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (Abrahámovce-Vlková,prepojenie vodovodov) (PDF, 237,62 kB) podrobnejšie informácie 18.01.2022
6/2022/OD Mesto Vranov nad Topľou
IČO: 00332933
Kúpna zmluva (mesto Vranov n.T.) (PDF, 222,39 kB) podrobnejšie informácie 5,00 € 18.01.2022
7/2022/OD Mesto Bardejov
IČO: 00321842
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (Bardejovská Nová Ves) (PDF, 247,26 kB) podrobnejšie informácie 18.01.2022
11/2022/OM Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
IČO: 37781308
Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy (Zverenie PD - Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava) (PDF, 219,47 kB) podrobnejšie informácie 125 115,10 € 18.01.2022
4/2022/KP Fundacja Instytut Studiów Wschodnich
IČO: 0000010303
Dohoda o partnerstve (III. slovensko-poľské fórum) (PDF, 237,51 kB) podrobnejšie informácie 18.01.2022
1941/2021/OM SPRAVBYTKOMFORT, a. s.
IČO: 31718523
Zmluva o uzatvorení BVB 1941/2021/OM (lv č. 12693, k.ú. Prešov) (PDF, 228,26 kB) podrobnejšie informácie 18.01.2022
2/2022/OD Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Kúpna zmluva a Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy (III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 - Kužma J.) (PDF, 268,72 kB) podrobnejšie informácie 90 886,80 € 18.01.2022
3/2022/OD Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Kúpna zmluva a Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy (III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 - Kužma Š.) (PDF, 267,94 kB) podrobnejšie informácie 90 886,80 € 18.01.2022
10/2022/DSVPaKR Slovnaft, a.s.
IČO: 31322832
Rámcová dohoda - Slovnaft (PDF, 187,28 kB) podrobnejšie informácie 82 569,22 € 14.01.2022
Dodatok č. 244/2021 DPP Žilina, s.r.o.
IČO: 50391348
Dodatok č. 244/2021 (DPP Žilina) (PDF, 154,84 kB) podrobnejšie informácie 1 567,00 € 13.01.2022
Dodatok č. 238/2021 AQUATEST a.s.
IČO: 447 94 843
Dodatok č. 238/2021 (Aquatest) (PDF, 227,45 kB) podrobnejšie informácie 1 964,86 € 13.01.2022
Dodatok č. 242/2021 EKOVRT s.r.o.
IČO: 47 508 809
Dodatok č. 242/2021 (Ekovrt) (PDF, 143,24 kB) podrobnejšie informácie 13.01.2022
Dodatok 227/2021 Mesto Sabinov
IČO: 00327735
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 690/2016/ODSM (PDF, 160,39 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 13.01.2022
9/2022/KP Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.
IČO: 36 474 592
Zmluva o vysielaní audiovizuálneho diela - Týždeň v PSK (TV BJ) (PDF, 194,1 kB) podrobnejšie informácie 2 236,00 € 13.01.2022
Dodatok 226/2021 Krajská galéria v Prešove
IČO: 37781286
Dodatok č.1 k Zmluve 1766/2021/OM (PDF, 203,14 kB) podrobnejšie informácie 13.01.2022
1830/2021/OM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859
Zmluva o zverení ďalšieho majetku PSK do správy (SUC PSK) (PDF, 235,68 kB) podrobnejšie informácie 4 345 963,88 € 13.01.2022
Nájdených 10 442 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 07.12.2021 HoreTlačiť