Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
Dodatok 177/2021 Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
IČO: 31986901
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi č. 347/2021/OS (PDF, 297,27 kB) podrobnejšie informácie 2 133,53 € 11.11.2021
Dodatok 195/2021 SAD Poprad a.s.
IČO: 36479560
Dodatok č. 21 k zmluve 140/2009/OOD (SAD Poprad) (PDF, 125,76 kB) podrobnejšie informácie 11.11.2021
1819/2021/IKT stengl a.s.
IČO: 35873426
Zmluva o poskytovaní služieb - Projektový manažér IT projektu (LEMAD PSK II) (PDF, 740,14 kB) podrobnejšie informácie 12 009,60 € 11.11.2021
1816/2021/IKT stengl a.s.
IČO: 35873426
Zmluva o poskytovaní služieb a zmluva o budúcej licenčnej zmluve - IT analytik (LEMAD PSK II) (PDF, 770,71 kB) podrobnejšie informácie 66 386,40 € 11.11.2021
Dodatok 194/2021 Obec Uličské Krivé
IČO: 00323705
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom nájme pozemku č. 1520/2021/OM (k. ú. Uličské Krivé) (PDF, 105,55 kB) podrobnejšie informácie 2 092,62 € 10.11.2021
1882/2021/OM Obec Uličské Krivé
IČO: 00323705
Zmluva o dlhodobom nájme pozemku (k.ú. Uličské Krivé) (PDF, 182,43 kB) podrobnejšie informácie 3 920,42 € 10.11.2021
1820/2021/IKT stengl a.s.
IČO: 35873426
Zmluva o poskytovaní služieb a zmluva o budúcej licenčnej zmluve - Špecialista pre bezpečnosť IT (LEMAD PSK II) (PDF, 722,16 kB) podrobnejšie informácie 28 356,00 € 10.11.2021
1817/2021/IKT stengl a.s.
IČO: 35873426
Zmluva o poskytovaní služieb - Odborník pre IT dohľad/QA (LEMAD PSK II) (PDF, 566,23 kB) podrobnejšie informácie 12 852,00 € 09.11.2021
1821/2021/IKT stengl a.s.
IČO: 35873426
Zmluva o poskytovaní služieb - IT tester (LEMAD PSK II) (PDF, 760,11 kB) podrobnejšie informácie 38 841,60 € 09.11.2021
Dodatok 156/2021 M o A M, o.z.
IČO: 51637472
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 914/2020/DPR (M o A M, o.z. - Vypracovanie zjednodušenej dokumentácie pre zlegalizovanie a vyznačenie cyklopturistických trás v cieľovom území okresu Svidník) (PDF, 168,62 kB) podrobnejšie informácie 09.11.2021
1881/2021/OM Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345
Protokol č. 01460/2021-OV-0250149/21-00 k.ú. Levoča (PDF, 284,94 kB) podrobnejšie informácie 2 510,79 € 08.11.2021
1801/2021/IKT stengl a.s.
IČO: 35873426
Zmluva o poskytovaní služieb - Školiteľ pre IT systémy (LEMAD PSK II) (PDF, 560,94 kB) podrobnejšie informácie 12 852,00 € 08.11.2021
1809/2021/OPR Mesto Medzilaborce
IČO: 00323233
Zmluva č. 1809/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Prestrešenie ľadovej plochy v meste Medzilaborce) (PDF, 243,89 kB) podrobnejšie informácie 60 000,00 € 08.11.2021
1808/2021/OPR Obec Nižný Hrušov
IČO: 00332607
Zmluva č. 1808/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Výstavba multifunkčného ihriska v obci Nižný Hrušov) (PDF, 243,27 kB) podrobnejšie informácie 20 000,00 € 08.11.2021
1810/2021/OPR Obec Okrúhle
IČO: 00330868
Zmluva č. 1810/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Obec Okrúhle – Pohybom ku zdraviu a poznaniu) (PDF, 248,54 kB) podrobnejšie informácie 15 000,00 € 08.11.2021
1805/2021/OPR Obec Ľubotín
IČO: 00330035
Zmluva č. 1805/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Turistický chodník, Ľubotín - I.etapa) (PDF, 243,97 kB) podrobnejšie informácie 50 000,00 € 08.11.2021
1797/2021/OPR Mesto Sabinov
IČO: 00327735
Zmluva č. 1797/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Sabinove) (PDF, 210,89 kB) podrobnejšie informácie 8 448,80 € 04.11.2021
1876/2021/OM Lesopasienková spoločnosť Rovenky – pozemkové spoločenstvo Stakčín
IČO: 31988938
Dohoda č. 1876/2021/OM o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (PDF, 216,08 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 04.11.2021
1796/2021/OPR Obec Uzovský Šalgov
IČO: 00327948
Zmluva č. 1796/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Kúria Uzovský Šalgov NKP č. UZPF 11721/1) (PDF, 269,22 kB) podrobnejšie informácie 22 000,00 € 04.11.2021
1792/2021/OPR Mesto Bardejov
IČO: 00321842
Zmluva č. 1792/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Mesto Bardejov - Rekonštrukcia Mestskej športovej haly v Bardejove) (PDF, 244,99 kB) podrobnejšie informácie 150 000,00 € 03.11.2021
Dodatok 173/2021 Obec Nižný Hrušov
IČO: 00332607
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 909/2020/DPR (Obec Nižný Hrušov - Vypracovanie projektovej dokumentácie k cyklotrase P7 v časti Nižný Hrušov - Hencovce) (PDF, 166,6 kB) podrobnejšie informácie 03.11.2021
1874/2021/OD Milan Štefanko, Mária Štefanková- Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (PDF, 235,09 kB) podrobnejšie informácie 03.11.2021
1775/2021/DIR BRACKETS by TRIAD, s.r.o.
IČO: 48065633
Zmluva o poskytovaní služieb SMARTvote (PDF, 396,83 kB) podrobnejšie informácie 69 999,00 € 03.11.2021
1875/2021/OM Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
IČO: 36022047
Nájomná zmluva č. 1875/2021/OM o zverení do správý SVP (PDF, 231,4 kB) podrobnejšie informácie 1,00 € 03.11.2021
1823/2021/OM Správa a údržba ciest PSK
IČO: 37 936 859
Zmluva o zverení majetku v k.ú. Kľušov do správy (PDF, 208,29 kB) podrobnejšie informácie 371,37 € 02.11.2021
Nájdených 10 291 záznamov, zobrazujem 26 až 50.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 09.08.2021 HoreTlačiť