Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Zmluvná strana / IČO Zmluva Podrobnosti Hodnota zmluvy Dátum zverejnenia
1899/2021/OS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 00681156
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 133/1/2021 (CSS Zátišie) (PDF, 127,01 kB) podrobnejšie informácie 20 000,00 € 26.11.2021
1910/2021/OM JM2 s.r.o.
IČO: 50869787
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie (Senior dom Svida, Svidník) (PDF, 340,39 kB) podrobnejšie informácie 9 200,00 € 26.11.2021
1798/2021/OPR Mesto Vranov nad Topľou
IČO: 00332933
Zmluva č. 1798/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Prekrytie existujúceho futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou) (PDF, 246,57 kB) podrobnejšie informácie 36 388,18 € 26.11.2021
1913/2021/OD Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
IČO: 31718922
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie (vykrytie straty - služby vo verejnom záujme - Bzenov, Haniska pri Prešove, Záborské, Malý Šariš, Fintice, Veľký Šariš, Ľubotice, Ruská Nová Ves, Teriakovce a Vyšná Šebastová) (PDF, 218,22 kB) podrobnejšie informácie 138 878,00 € 26.11.2021
Dodatok 209/2021 Union poisťovňa, a.s.
IČO: 31322051
Dodatok k poistnej zmluve - poistenie majetku (PDF, 319,97 kB) podrobnejšie informácie 32,30 € 25.11.2021
Dodatok 205/2021 Obnova kultúrnych tradícií, n.o.
IČO: 50137956
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt č. INT/ET/PO/1/VI/A/0335 (PDF, 639,91 kB) podrobnejšie informácie 25.11.2021
1877/2021/OM Ing. arch. Róbert Lajčiak
IČO: 35459085
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie (GARDEN, Humenné) (PDF, 270,09 kB) podrobnejšie informácie 4 860,00 € 23.11.2021
1887/2021/OM Obec Stakčín
IČO: 00323578
Zmluva o dlhodobom podnájme pozemkov (Stakčín - CKN 1857/13, 1857/5,1686/4,1687/3,1688/4) (PDF, 216,33 kB) podrobnejšie informácie 286,23 € 23.11.2021
1888/2021/OM Obec Stakčín
IČO: 00323578
Zmluva o dlhodobom podnájme pozemkov (Stakčín - CKN 1686/5, 1689/2, 1691/4) (PDF, 228,18 kB) podrobnejšie informácie 2,09 € 23.11.2021
1889/2021/OM Obec Stakčín
IČO: 00323578
Zmluva o dlhodobom podnájme pozemkov (Stakčín - J.H. - CKN 1686/5,1689/2,1691/4 (PDF, 228,65 kB) podrobnejšie informácie 1,69 € 23.11.2021
1897/2021/OD Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (PDF, 232,49 kB) podrobnejšie informácie 23.11.2021
1898/2021/OD Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (PDF, 227,7 kB) podrobnejšie informácie 23.11.2021
1885/2021/OM Obec Stakčín
IČO: 00323578
Zmluva o dlhodobom podnájme pozemkov (Stakčín) (PDF, 233,31 kB) podrobnejšie informácie 1 134,05 € 19.11.2021
1886/2021/OM Obec Stakčín
IČO: 00323578
Zmluva o dlhodobom podnájme pozemkov (Stakčín) (PDF, 226,71 kB) podrobnejšie informácie 96,57 € 19.11.2021
1893/2021/OD Východoslovenská distribučná, a. s.
IČO: 36599361
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby (PDF, 236,43 kB) podrobnejšie informácie 18.11.2021
1795/2021/OM Správa a údržba ciest PSK
IČO: 37 936 859
Zmluva o zverení majetku v k.ú. Poprad do správy (PDF, 190,98 kB) podrobnejšie informácie 0,30 € 18.11.2021
1811/2021/OPR Obec Krivany
IČO: 00327298
Zmluva č. 1811/2021/OPR o poskytnutí dotácie (Obec Krivany – Multifunkčné ihrisko – obnova stavby) (PDF, 243,2 kB) podrobnejšie informácie 6 234,78 € 15.11.2021
Dodatok 165/2021 Obec Kapušany
IČO: 00327239
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 911/2020/DPR o poskytnutí dotácie (Vypracovanie projektových dokumentácií pre cyklotrasy v katastri obce Kapušany) (PDF, 198,76 kB) podrobnejšie informácie 15.11.2021
Dodatok 178/2021/OE Gymnázium
IČO: 00161047
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1747/2021/OE o poskytnutí dotácie v roku 2021 z rozpočtu MŠVVaŠ SR (Gymnázium, Lipany) (PDF, 97 kB) podrobnejšie informácie 15.11.2021
Dodatok 179/2021/OE Spojená škola
IČO: 37947931
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1760/2021/OE o poskytnutí dotácie v roku 2021 z rozpočtu MŠVVaŠ SR (SŠ, Svidník) (PDF, 97,67 kB) podrobnejšie informácie 15.11.2021
1739/2021/OM Ing. Ján Rexa- Kúpna zmluva 1739/2021/OM (pozemky LV č. 5033 k.ú. Poprad) (PDF, 318,35 kB) podrobnejšie informácie 1 300 000,00 € 12.11.2021
Dodatok 145/2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
IČO: 50349287
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (PDF, 310,39 kB) podrobnejšie informácie 12.11.2021
1818/2021/IKT stengl a.s.
IČO: 35873426
Zmluva o poskytovaní služieb a zmluva o budúcej licenčnej zmluve - IT programátor (LEMAD PSK II) (PDF, 579,74 kB) podrobnejšie informácie 102 816,00 € 12.11.2021
1871/2021/OS Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
IČO: 00632252
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnej služby (PDF, 307,77 kB) podrobnejšie informácie 1 181,75 € 12.11.2021
1880/2021/OE Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2020/001-48 (SŠ, Bijacovce) (PDF, 312,92 kB) podrobnejšie informácie 421 442,00 € 12.11.2021
Nájdených 10 291 záznamov, zobrazujem 1 až 25.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 09.08.2021 HoreTlačiť